کلاس های فشرده زوج ترم جدید

دوره های فشرده زوج زبان آلمانی ترم جدید

کلاس های هایلایت شده به دلیل تعداد زیاد درخواست کننده به ترتیب نمره ثبت نام می شوند

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد:

30 دقیقه اول : زبان آموزان دوره جاری + اولویت اول
30 دقیقه دوم : زبان آموزان تعیین سطح / زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس / زبان آموزان با وقفه تحصیلی

زبان آموزانی که موفق به ثبت نام نشده اند، با تماس با دفتر موسسه به شماره 5- 88055934 می توانند، مجدداَ در لیست انتظار قرار گرفته تا در صورت افزایش ظرفیت به آنان اطلاع داده شود.

از آنجایی که در ترم گذشته حدود 80 نفر متقاضی به دلیل تکمیل ظرفیت (مخصوصاً دوره فشرده 18 الی 21:15)، موفق به ثبت نام و شرکت در کلاسها نشده اند و اکنون در الویت اول ثبت نام قرار گرفته اند، خانه فرهنگ کیهان از این پس نمیتواند شرکت زبان آموزان در همان کلاس را تضمین کند. پوزش ما را پیشاپیش پذیرا باشید.

دوره های فشرده زوج زبان آلمانی ترم جدید

ساعت کلاس

تاریخ دوره

روزهای هفته

نوع دوره

کد کلاس

سطح دوره

14:00-17:30

1397/02/01 -12/05

زوج

فشرده

3026

A1/1

18:00-21:15

1397/02/01 -12/05

زوج

فشرده

2978

A1/1

14:00-17:30

1397/02/01 -12/05

زوج

فشرده

3197

A1/2

18:00-21:15

1397/02/01 -12/05

زوج

فشرده

3198

A1/2

14:00-17:30

1397/02/01 -12/05

زوج

فشرده

3199

A2/1

18:00-21:15

1397/02/01 -12/05

زوج

فشرده

3200

A2/1

14:00-17:30

1397/02/01 -12/05

زوج

فشرده

3201

A2/2

18:00-21:15

1397/02/01 -12/05

زوج

فشرده

3202

A2/2

14:00-17:30

1397/02/01 -12/05

زوج

فشرده

3203

B1/1

18:00-21:15

1397/02/01 -12/05

زوج

فشرده

3204

B1/1

14:00-17:30

1397/02/01 -12/05

زوج

فشرده

3205

B1/2

18:00-21:15

1397/02/01 -12/05

زوج

فشرده

3206

B1/2

18:00-21:15

1397/02/01 -12/05

زوج

فشرده

3208

B2/1

8:00-11:30

1397/02/01 -12/05

زوج

فشرده

3193

B2/2

14:00-17:30

1397/02/01 -12/05

زوج

فشرده

3207

B2/2

8:00-11:30

1397/02/01 -12/05

زوج

فشرده

3194

B2/3

18:00-21:15

1397/02/01 -12/05

زوج

فشرده

3210

C1/2

14:00-17:30

1397/02/01 -12/05

زوج

فشرده

3209

C1/3

12:00-13:30

1397/01/27 -12/05

شنبه و دوشنبه

فشرده

3195

Schr.C1

12:00-13:30

1397/01/27 -12/05

شنبه و دوشنبه

فشرده

3196

Schr.B2

خانه | درباره ما | تماس با ما | قوانین و مقررات | ثبت شکایات
تلفکس: 0098 21 88033219 | 0098 21 88062914 | 0098 21 88055934-5
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
آدرس : ایران – تهران – خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان، پلاک 7 | کد پستی :54681-14369
خانه فرهنگ کیهان 2017 - 2013 | اطلاعات محفوظ می باشد