هزینه و زمان دوره ها

نوع دوره

روزهای هفته

مدت زمان (هر جلسه)

طول هر دوره

شامل ترمهای

فشرده

3 روز در هفته (زوج)

4 ساعت

6 هفته

تمامی ترمها


A1 - A2 - B1 - B2 - C1

10 ماه تا اتمام B1

فشرده

3 روز در هفته (فرد)

4 ساعت

6 هفته

B2 - C1

-

فشرده +

3 روز در هفته (فرد)

6 ساعت

4 هفته

A1 - A2 - B1

6 ماه تا اتمام B1

فوق فشرده+

هر روز (به جز پنجشنبه و جمعه)

6 ساعت

2 هفته

A1 - A2 - B1

4 ماه تا اتمام B1

فشرده

پنجشنبه و جمعه

6 ساعت

6 هفته

A1 - A2 - B1 - B2

10 ماه تا اتمام B1

هزینه و زمان هر دوره

نوع کلاس زمان هر دوره طول هر دوره  ساعت مبلغ هر دوره
  کلاس‌های فوق‌فشرده پلاس
شنبه الی چهارشنبه 12جلسه 13:30- 08:00 390,000 تومان
 کلاس‌های فشرده‌ پلاس یک‌شنبه - سه‌شنبه -‌ پنج‌شنبه 4هفته 12جلسه 16:00-21:15 390,000 تومان
کلاس‌های فشرده(زوج و فرد) شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 6 هفته 18جلسه 08:00-11:30 390,000 تومان
14:00-17:30  390,000 تومان 
18:00-21:15  390,000 تومان 
یک‌شنبه - سه‌شنبه -‌ پنج‌شنبه  14:00-17:30  390,000 تومان 
18:00-21:15   390,000 تومان
 کلاس‌های فشرده پنج‌شنبه و جمعه پنج‌شنبه - جمعه  6 هفته 12جلسه 08:00-13:30 390,000 تومان

دسته بندی دوره های زبان آلمانی

سطح دوره کتاب   مدت زمان دوره

 تعداد دروس هر دوره
 فوق فشرده +   فشرده +  فشرده 
A1  A1.1   Menschen
12 روز 4 هفته  6 هفته  12 درس
A1.2 12 روز 4 هفته  6 هفته  12 درس 
A2  A2.1   Menschen
12 روز 4 هفته  6 هفته  12 درس
A2.2  12 روز 4 هفته  6 هفته 12 درس
 B1 B1.1  Menschen  12 روز 4 هفته  6 هفته  12 درس 
B1.2  12 روز 4 هفته 6 هفته  12 درس 
 سطح  دوره کتاب   مدت زمان دوره  تعداد دروس هر دوره
 فشرده
B2 B2.1  Sicher 6 هفته
4 درس
B2.2 6 هفته  4 درس
B2.3  6 هفته  4 درس 
C1  C1.1 Sicher 6 هفته
4 درس
C1.2  6 هفته
4 درس 
C1.3 6 هفته
4 درس
خانه | درباره ما | تماس با ما | قوانین و مقررات | ثبت شکایات
تلفکس: 0098 21 88033219 | 0098 21 88062914 | 0098 21 88055934-5
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
آدرس : ایران – تهران – خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان، پلاک 7 | کد پستی :54681-14369
خانه فرهنگ کیهان 2017 - 2013 | اطلاعات محفوظ می باشد