+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد:

اولویت اول :  زبان آموزان دوره جاری
اولویت دوم :   زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس و زبان آموزان با وقفه تحصیلی  
اولویت سوم:  زبان آموزان تعیین سطح شده

 * بر اساس شرایط جدید و عدم امکان برگزاری آزمون های ورودی B1 و B2 در بحران کرونا، شرکت در این آزمون ها فعلا اختیاری بوده و زبان آموزان میتوانند بدون شرکت در آزمون های ورودی و صرفا با قبولی در ترم گذشته خود، دوره های B2.1 و C1.1 را ثبت نام کنند. 

* برای اطلاع دقیق از ساعت  ثبت نام روی لینک آبی رنگ کلیک کنید.  

دوره های فشرده پنجشنبه و جمعه زبان آلمانی ترم جدید

روز و ساعت کلاس

تاریخ دوره

تاریخ ثبت نام

نوع دوره

کد کلاس

سطح دوره

07:00-12:45- پنجشنبه و جمعه

1399/10/25 - 09/14

به جدول ظرفیت ترم یک مراجعه شود

فشرده

-

A1/1

07:00-12:45- پنجشنبه و جمعه

1399/10/25 - 09/14

به جدول ظرفیت ترم یک مراجعه شود

فشرده

-

A1/1

07:00-12:45- پنجشنبه و جمعه

1399/10/25 - 09/14

پنجشنبه 1399/09/13

فشرده

-

A1/2

07:00-12:45- پنجشنبه و جمعه

1399/10/25 - 09/14

پنجشنبه 1399/09/13

فشرده

-

A2/1

07:00-12:45- پنجشنبه و جمعه

1399/10/25 - 09/14

پنجشنبه 1399/09/13

فشرده

-

A2/1

07:00-12:45- پنجشنبه و جمعه

1399/10/25 - 09/14

پنجشنبه  1399/09/13

فشرده

-

A2/2

07:00-12:45- پنجشنبه و جمعه

1399/10/25 - 09/14

پنجشنبه 1399/09/13

فشرده

-

A2/2

07:00-12:45- پنجشنبه و جمعه

1399/10/25 - 09/14

پنجشنبه 1399/09/13

فشرده

-

B1/1

07:00-12:45- پنجشنبه و جمعه

1399/10/25 - 09/14

 پنجشنبه 1399/09/13 

فشرده

-

B1/2

07:00-12:45- پنجشنبه و جمعه

1399/10/25 - 09/14

پنجشنبه 1399/09/13

فشرده

-

B2/1

07:00-12:45- پنجشنبه و جمعه

1399/10/25 - 09/14

پنجشنبه 1399/09/13 

فشرده

-

B2/3 

07:00-12:45- پنجشنبه و جمعه

1399/10/25 - 09/14

پنجشنبه 1399/09/13 

فشرده

-

B2/4

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد