+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد:

اولویت اول :  زبان آموزان دوره جاری
اولویت دوم :   زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس و زبان آموزان با وقفه تحصیلی  
اولویت سوم:  زبان آموزان تعیین سطح شده

 * از آنجایی که در ترم گذشته حدود 80 نفر متقاضی به دلیل تکمیل ظرفیت (مخصوصاً دوره فشرده 18 الی 21:15)، موفق به ثبت نام و شرکت در کلاسها نشده اند و اکنون در اولویت اول ثبت نام قرار گرفته اند، خانه فرهنگ کیهان از این پس نمیتواند شرکت زبان آموزان در همان کلاس را تضمین کند. پوزش ما را پیشاپیش پذیرا باشید.

 * بر اساس شرایط جدید ثبت نام، از این پس دوره های B2.1  وC1.1 در روز و ساعت مشخص شده و با دو اولویت زمان بندی ثبت نام انجام میشود. اولویت اول مختص زبان آموزان موسسه و اولویت دوم برای زبان آموزان خارج از موسسه میباشد. همچنین شرط ثبت نام در این دوره ها داشتن مدرک رسمی زبان سطح پایین تر یا شرکت در امتحان داخلی موسسه  است. 

* برای اطلاع دقیق از ساعت  ثبت نام روی لینک آبی رنگ کلیک کنید.  

دوره های فشرده پنجشنبه و جمعه زبان آلمانی ترم جدید

روز و ساعت کلاس

تاریخ دوره

تاریخ ثبت نام

نوع دوره

کد کلاس

سطح دوره

08:00-13:30- پنجشنبه و جمعه

1399/09/27 - 08/16

به جدول ظرفیت ترم یک مراجعه شود

فشرده

4624

A1/1

08:00-13:30- پنجشنبه و جمعه

1399/09/27 - 08/16

به جدول ظرفیت ترم یک مراجعه شود

فشرده

4339

A1/1

08:00-13:30- پنجشنبه و جمعه

1399/09/27 - 08/16

پنجشنبه 1399/08/15

فشرده

4644

A1/2

08:00-13:30- پنجشنبه و جمعه

1399/09/27 - 08/16

پنجشنبه  139908/15

فشرده

4645

A1/2

08:00-13:30- پنجشنبه و جمعه

1399/09/27 - 08/16

پنجشنبه 1399/08/15

فشرده

4646

A2/1

08:00-13:30- پنجشنبه و جمعه

1399/09/27 - 08/16

پنجشنبه 1399/08/15

فشرده

4647

A2/1

08:00-13:30- پنجشنبه و جمعه

1399/09/27 - 08/16

پنجشنبه  1399/08/15

فشرده

4648

A2/2

08:00-13:30- پنجشنبه و جمعه

1399/09/27 - 08/16

پنجشنبه 1399/08/15

فشرده

4649

A2/2

08:00-13:30- پنجشنبه و جمعه

1399/09/27 - 08/16

پنجشنبه 1399/08/15

فشرده

4650

B1/1

08:00-13:30- پنجشنبه و جمعه

1399/09/27 - 08/16

 پنجشنبه 1399/08/15 

فشرده

4651

B1/2

08:00-13:30- پنجشنبه و جمعه

1399/09/27 - 08/16

پنجشنبه 1399/08/15

فشرده

4652

B2/1

08:00-13:30- پنجشنبه و جمعه

1399/09/27 - 08/16

پنجشنبه 1399/08/15 

فشرده

4653

B2/3 

08:00-13:30- پنجشنبه و جمعه

1399/09/27 - 08/16

پنجشنبه 1399/08/15 

فشرده

4654

B2/4

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد