+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه دوم
گذر اردیبهشت، پلاک 9 ، کد پستی :1466989311

 

Uhrzeiten

 

211

 

212

 

213

 

214

 

215

 

216

 

311

 

312

 

314

 

315

08:00-09:30

 

4350
A2/1 Int.
Hr.Entezari
22Kho.-02Mor.

 

4058
A1/1 Int.
Fr.Mahdi
22Kho.-02Mor.

 

4349
A1/2 Int.
Hr.Khoshdel
22Kho.-02Mor.

 

4357
B2/1 Int.
Hr.Heydari
22Kho.-02Mor.

 

4353
A2/2 Int.
Hr.Shariati
22Kho.-02Mor.

 

4356
B1/2 Int.
Hr.Sharifi
22Kho.-02Mor

 

4351
A2/1 Int.
Hr.tafreshi
22Kho.-02Mor.

 

4355
B1/1 Int.
Fr.Mabasi
22Kho.-02Mor.

 

4347
A1/1 Int.
Hr.Najafi
22Kho.-02Mor.

 

4354
B1/1 Int.
Fr.Goodarzi
22Kho.-02Mor.

10:00-11:30

12:00-13:30

Die rot markierten Klassen sind voll!

Die grün markierten Klassen haben einige freie Plätze.

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه دوم، گذر اردیبهشت، پلاک 9 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد