+98 21 88033219, +98 21 88062914
+98 21 88055934 , +98 21 88055935
تهران ، خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان
پلاک 7 ، کد پستی :54681-14369

 دوره های فشرده فرد زبان آلمانی ترم جدید

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد:

اولویت اول :  زبان آموزان دوره جاری
اولویت دوم :   زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس و زبان آموزان با وقفه تحصیلی  
اولویت سوم:  زبان آموزان تعیین سطح شده

از آنجایی که در ترم گذشته حدود 80 نفر متقاضی به دلیل تکمیل ظرفیت (مخصوصاً دوره فشرده 18 الی 21:15)، موفق به ثبت نام و شرکت در کلاسها نشده اند و اکنون در اولویت اول ثبت نام قرار گرفته اند، خانه فرهنگ کیهان از این پس نمیتواند شرکت زبان آموزان در همان کلاس را تضمین کند. پوزش ما را پیشاپیش پذیرا باشید.

دوره های فشرده فرد زبان آلمانی ترم جدید

ساعت کلاس

تاریخ دوره

روزهای هفته

نوع دوره

کد کلاس

سطح دوره

08:00-13:30

1398/09/19 - 08/12

یکشنبه و سه شنبه

Komp.

3949

A1/1

18:00-21:15

1398/09/21 - 08/12

فرد

فشرده

4174

A1/2

08:00-13:30

13398/09/19 - 08/12

یکشنبه و سه شنبه

Komp.

4180

A1/2

18:00-21:15

1398/09/21 - 08/12

فرد

فشرده

4175

A2/1

08:00-13:30

1398/09/19 - 08/12

یکشنبه و سه شنبه

Komp.

4181

A2/1

18:00-21:15

1398/09/21 - 08/12

فرد

فشرده

4176

A2/2

08:00-13:30

1398/09/19 - 08/12

یکشنبه و سه شنبه

Komp.

4182

A2/2

08:00-13:30

1398/09/19 - 08/12

یکشنبه و سه شنبه 

Komp.

4183

B1/1

08:00-13:30

1398/09/19 - 08/12

یکشنبه و سه شنبه

Komp.

4184

B1/2

14:00-15:30

1398/09/19 - 08/12 

یکشنبه و سه شنبه

فشرده

4218

Kon B1

14:00-15:30

1398/09/19 - 08/12 

یکشنبه و سه شنبه

فشرده

4219

Kon B2

14:00-17:30

1398/09/21 - 08/12

فرد

فشرده

4172

B2/1

14:00-17:30

1398/09/21 - 08/12

فرد

فشرده

4173

B2/2

08:00-13:30

1398/09/19 - 08/12

یکشنبه و سه شنبه

Komp.

4188

B2/3

08:00-13:30

1398/09/19 - 08/12

یکشنبه و سه شنبه

Komp.

4186

B2/4

08:00-13:30

1398/09/19 - 08/12 

یکشنبه و سه شنبه

Komp.

4187

C1/3

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 88033219 | 0098 21 88062914 | 0098 21 88055934-5
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
آدرس : ایران – تهران – خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان، پلاک 7 | کد پستی :54681-14369
خانه فرهنگ کیهان 2019 | اطلاعات محفوظ می باشد