+98 21 88033219, +98 21 88062914
+98 21 88055934 , +98 21 88055935
تهران ، خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان
پلاک 7 ، کد پستی :54681-14369

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد:

اولویت اول :  زبان آموزان دوره جاری
اولویت دوم :   زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس و زبان آموزان با وقفه تحصیلی  
اولویت سوم:  زبان آموزان تعیین سطح شده

* از آنجایی که در ترم گذشته حدود 80 نفر متقاضی به دلیل تکمیل ظرفیت (مخصوصاً دوره فشرده 18 الی 21:15)، موفق به ثبت نام و شرکت در کلاسها نشده اند و اکنون در اولویت اول ثبت نام قرار گرفته اند، خانه فرهنگ کیهان از این پس نمیتواند شرکت زبان آموزان در همان کلاس را تضمین کند. پوزش ما را پیشاپیش پذیرا باشید.  

* بر اساس شرایط جدید ثبت نام، از این پس دوره های B2.1  وC1.1 در روز و ساعت مشخص شده و با دو اولویت زمان بندی ثبت نام انجام میشود. اولویت اول مختص زبان آموزان موسسه و اولویت دوم برای زبان آموزان خارج از موسسه میباشد. همچنین شرط ثبت نام در این دوره ها داشتن مدرک رسمی زبان سطح پایین تر یا شرکت در امتحان داخلی موسسه  است. 

دوره های فشرده فرد زبان آلمانی ترم جدید

روز و ساعت کلاس

تاریخ دوره

تاریخ ثبت نام

نوع دوره

کد کلاس

سطح دوره

08:00-13:30 - یکشنبه و سه شنبه

1399/01/19 - 1398/11/15

به جدول ظرفیت ترم یک مراجعه شود

Komp.

4057

A1/1

18:00-21:15 - فرد 

1399/01/17 - 1398/11/15

یکشنبه 1398/11/13

فشرده فرد

4392

A1/2

08:00-13:30 - یکشنبه و سه شنبه

1399/01/19 - 1398/11/15

یکشنبه 1398/11/13

Komp.

4381

A1/2

08:00-13:30 - یکشنبه و سه شنبه

1399/01/19 - 1398/11/15

یکشنبه 1398/11/13

Komp.

4382

A2/1

18:00-21:15 - فرد

1399/01/17 - 1398/11/15

یکشنبه 1398/11/13

فشرده فرد

4393

A2/2

08:00-13:30 - یکشنبه و سه شنبه

1399/01/19 - 1398/11/15

یکشنبه 1398/11/13

Komp.

4383

A2/2

18:00-21:15 - فرد

1399/01/17 - 1398/11/15

یکشنبه 1398/11/13

فشرده فرد

4394

B1/1

08:00-13:30 - یکشنبه و سه شنبه

1399/01/19 - 1398/11/15

یکشنبه 1398/11/13

Komp.

4384

B1/1

18:00-21:15 - فرد

1399/01/17 - 1398/11/15

یکشنبه 1398/11/13

فشرده فرد

4395

B1/2

08:00-13:30 - یکشنبه و سه شنبه

1399/01/19 - 1398/11/15

یکشنبه 1398/11/13

Komp.

4385

B1/2

08:00-13:30 - یکشنبه و سه شنبه

1399/01/19 - 1398/11/15

شنبه 1398/11/12

Komp.

4386

B2/1

14:00-17:30 - فرد

1399/01/17 - 1398/11/15

شنبه 1398/11/12

فشرده فرد

4389

B2/2

14:00-17:30 - فرد

1399/01/17 - 1398/11/15

شنبه 1398/11/12

فشرده فرد 

4390

B2/3

14:00-17:30 - فرد

1399/01/17 - 1398/11/15

شنبه 1398/11/12

فشرده فرد 

4391

B2/4

18:00-21:15 - فرد

1399/01/17 - 1398/11/15

شنبه 1398/11/12

فشرده فرد 

4396

C1/1

08:00-13:30 - یکشنبه و سه شنبه

1399/01/19 - 1398/11/15

شنبه 1398/11/12

Komp.

4387

C1/2

08:00-13:30 - یکشنبه و سه شنبه

1399/01/19 - 1398/11/15

شنبه 1398/11/12

Komp.

4388

C1/2

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 88033219 | 0098 21 88062914 | 0098 21 88055934-5
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
آدرس : ایران – تهران – خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان، پلاک 7 | کد پستی :54681-14369
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد