+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه دوم
گذر اردیبهشت، پلاک 9 ، کد پستی :1466989311

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد:

اولویت اول :  زبان آموزان دوره جاری
اولویت دوم :   زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس و زبان آموزان با وقفه تحصیلی  
اولویت سوم:  زبان آموزان تعیین سطح شده

* از آنجایی که در ترم گذشته حدود 80 نفر متقاضی به دلیل تکمیل ظرفیت (مخصوصاً دوره فشرده 18 الی 21:15)، موفق به ثبت نام و شرکت در کلاسها نشده اند و اکنون در اولویت اول ثبت نام قرار گرفته اند، خانه فرهنگ کیهان از این پس نمیتواند شرکت زبان آموزان در همان کلاس را تضمین کند. پوزش ما را پیشاپیش پذیرا باشید. 

* بر اساس شرایط جدید ثبت نام، از این پس دوره های B2.1  وC1.1 در روز و ساعت مشخص شده و با دو اولویت زمان بندی ثبت نام انجام میشود. اولویت اول مختص زبان آموزان موسسه و اولویت دوم برای زبان آموزان خارج از موسسه میباشد. همچنین شرط ثبت نام در این دوره ها داشتن مدرک رسمی زبان سطح پایین تر یا شرکت در امتحان داخلی موسسه  است. 

* برای اطلاع دقیق از ساعت  ثبت نام روی لینک آبی رنگ کلیک کنید.   

دوره های فشرده زوج زبان آلمانی ترم جدید

روز و ساعت کلاس 

تاریخ دوره

تاریخ ثبت نام

نوع دوره

کد کلاس

سطح دوره

14:00-17:30 - زوج

1399/06/01 - 1399/04/21

به جدول ظرفیت ترم یک مراجعه شود

فشرده

4425

A1/1

18:00-21:15 - زوج

1399/06/01 - 1399/04/21

به جدول ظرفیت ترم یک مراجعه شود

فشرده

4142

A1/1

14:00-17:30 - زوج

1399/06/01 - 1399/04/21

سه شنبه 1399/04/17 

فشرده

4430

A1/2

18:00-21:15 - زوج

1399/06/01 - 1399/04/21

سه شنبه 1399/04/17

فشرده

4431

A1/2

14:00-17:30 - زوج

1399/06/01 - 1399/04/21

سه شنبه 1399/04/17

فشرده

4432

A2/1

18:00-21:15 - زوج

1399/06/01 - 1399/04/21

سه شنبه 1399/04/17

فشرده

4433

A2/1

14:00-17:30 - زوج

1399/06/01 - 1399/04/21

سه شنبه 1399/04/17

فشرده

4434

A2/2

14:00-17:30 - زوج

1399/06/01 - 1399/04/21

سه شنبه 1399/04/17

فشرده

4436

B1/1

18:00-21:15 - زوج

1399/06/01 - 1399/04/21

سه شنبه 1399/04/17

فشرده

4437

B1/1

14:00-17:30 - زوج

1399/06/01 - 1399/04/21

سه شنبه 1399/04/17

فشرده

4438

B1/2

18:00-21:15 - زوج

1399/06/01 - 1399/04/21

سه شنبه 1399/04/17

فشرده

4439

B1/2

14:00-17:30 - زوج

1399/06/01 - 1399/04/21

سه شنبه 1399/04/17

فشرده

4469

B2/1

18:00-21:15 - زوج

1399/06/01 - 1399/04/21

سه شنبه 1399/04/17

فشرده

4496

B2/1

18:00-21:15 - زوج

1399/06/01 - 1399/04/21

سه شنبه 1399/04/17

فشرده

4470

B2/2

18:00-21:15 - زوج

1399/06/01 - 1399/04/21

سه شنبه 1399/04/17

فشرده

4471

B2/3

14:00-17:30 - زوج

1399/06/01 - 1399/04/21

سه شنبه 1399/04/17

فشرده

4468

B2/4

18:00-21:15 - زوج

1399/06/01 - 1399/04/21

سه شنبه 1399/04/17

فشرده

4380 (کنسل شد)

B2/4 (کنسل شد)

14:00-17:30 - زوج

1399/06/01 - 1399/04/21

سه شنبه 1399/04/17

فشرده

4473

C1/1

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه دوم، گذر اردیبهشت، پلاک 9 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد