+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد:

اولویت اول :  زبان آموزان دوره جاری
اولویت دوم :   زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس و زبان آموزان با وقفه تحصیلی  
اولویت سوم:  زبان آموزان تعیین سطح شده

* بر اساس شرایط جدید و عدم امکان برگزاری آزمون های ورودی B1 و B2 در بحران کرونا، شرکت در این آزمون ها فعلا اختیاری بوده و زبان آموزان میتوانند بدون شرکت در آزمون های ورودی و صرفا با قبولی در ترم گذشته خود، دوره های B2.1 و C1.1 را ثبت نام کنند. 

* برای اطلاع دقیق از ساعت  ثبت نام روی لینک آبی رنگ کلیک کنید.   

 

برنامه دوره های فشرده زوج زبان آلمانی ترم آذر 1399

روز و ساعت کلاس

تاریخ دوره

تاریخ ثبت نام

نوع دوره

کد کلاس

سطح دوره

13:00-16:30 - روزهای زوج

1399/10/24 - 09/15  

یکشنبه - 1399/09/09

فشرده روزهای زوج

-

C1/3

13:00-16:30 - روزهای زوج

1399/10/24 - 09/15 

یکشنبه - 1399/09/09 

فشرده روزهای زوج

-

C1/1

 17:00-20:15 - روزهای زوج

  1399/10/24 - 09/15 

یکشنبه - 1399/09/09 

فشرده روزهای زوج

-

B2/4

روزهای زوج
13:00-16:30
17:00-20:15 

 1399/10/24- 09/15

یکشنبه - 1399/09/09 

فشرده روزهای زوج

-

B2/3

روزهای زوج
13:00-16:30 

 1399/10/24- 09/15 

یکشنبه - 1399/09/09  

فشرده روزهای زوج

-

B1/2

روزهای زوج
13:00-16:30 
17:00-20:15

 1399/10/24- 09/15 

یکشنبه - 1399/09/09  

فشرده روزهای زوج

-

B1/1

روزهای زوج
13:00-16:30 
17:00-20:15

 1399/10/24- 09/15 

یکشنبه - 1399/09/09  

فشرده روزهای زوج

-

A2/2

روزهای زوج
13:00-16:30
17:00-20:15 

 1399/10/24- 09/15 

یکشنبه - 1399/09/09  

فشرده روزهای زوج

-

A2/1

روزهای زوج
13:00-16:30 
17:00-20:15

 1399/10/24- 09/15 

یکشنبه - 1399/09/09  

فشرده روزهای زوج

-

A1/2

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد