+98 21 88033219, +98 21 88062914
+98 21 88055934 , +98 21 88055935
تهران ، خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان
پلاک 7 ، کد پستی :54681-14369

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد:

اولویت اول :  زبان آموزان دوره جاری
اولویت دوم :   زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس و زبان آموزان با وقفه تحصیلی  
اولویت سوم:  زبان آموزان تعیین سطح شده

* از آنجایی که در ترم گذشته حدود 80 نفر متقاضی به دلیل تکمیل ظرفیت (مخصوصاً دوره فشرده 18 الی 21:15)، موفق به ثبت نام و شرکت در کلاسها نشده اند و اکنون در اولویت اول ثبت نام قرار گرفته اند، خانه فرهنگ کیهان از این پس نمیتواند شرکت زبان آموزان در همان کلاس را تضمین کند. پوزش ما را پیشاپیش پذیرا باشید.  

* بر اساس شرایط جدید ثبت نام، از این پس دوره های B2.1  وC1.1 در روز و ساعت مشخص شده و با دو اولویت زمان بندی ثبت نام انجام میشود. اولویت اول مختص زبان آموزان موسسه و اولویت دوم برای زبان آموزان خارج از موسسه میباشد. همچنین شرط ثبت نام در این دوره ها داشتن مدرک رسمی زبان سطح پایین تر یا شرکت در امتحان داخلی موسسه  است. 

دوره های فشرده زوج زبان آلمانی ترم جدید

ساعت کلاس

تاریخ دوره

تاریخ ثبت نام 

نوع دوره

کد کلاس

سطح دوره

14:00-17:30

1399/01/16 - 1398/11/16

به جدول ظرفیت ترم یک مراجعه شود

فشرده زوج

4140

A1/1

18:00-21:15

1399/01/16 - 1398/11/16

به جدول ظرفیت ترم یک مراجعه شود

فشرده زوج

4346

A1/1

18:00-21:15

1399/01/16 - 1398/11/16

به جدول ظرفیت ترم یک مراجعه شود

فشرده زوج

4014

A1/1

14:00-17:30

1399/01/16 - 1398/11/16

یکشنبه 1398/11/13

فشرده زوج 

4362

A1/2

18:00-21:15

1399/01/16 - 1398/11/16

یکشنبه 1398/11/13

فشرده زوج 

4372

A1/2

18:00-21:15

1399/01/16 - 1398/11/16

یکشنبه 1398/11/13

فشرده زوج 

4371

A1/2

14:00-17:30

1399/01/16 - 1398/11/16

یکشنبه 1398/11/13

فشرده زوج 

4363

A2/1

18:00-21:15

1399/01/16 - 1398/11/16

یکشنبه 1398/11/13

فشرده زوج 

4373

A2/1

14:00-17:30

1399/01/16 - 1398/11/16

یکشنبه 1398/11/13

فشرده زوج 

4364

A2/2

18:00-21:15

1399/01/16 - 1398/11/16

یکشنبه 1398/11/13

فشرده زوج

4374

A2/2

14:00-17:30

1399/01/16 - 1398/11/16

یکشنبه 1398/11/13

فشرده زوج

4365

B1/1

18:00-21:15

1399/01/16 - 1398/11/16

یکشنبه 1398/11/13

فشرده زوج 

4375

B1/1

14:00-17:30

1399/01/16 - 1398/11/16

یکشنبه 1398/11/13

فشرده زوج 

4366

B1/2

18:00-21:15

1399/01/16 - 1398/11/16

یکشنبه 1398/11/13

فشرده زوج

4376

B1/2

14:00-17:30

1399/01/16 - 1398/11/16

شنبه 1398/11/12

فشرده زوج

4367

B2/1

18:00-21:15

1399/01/16 - 1398/11/16

شنبه 1398/11/12

فشرده زوج 

4377

B2/1

18:00-21:15

1399/01/16 - 1398/11/16

شنبه 1398/11/12

فشرده زوج 

4378

B2/2

14:00-17:30

1399/01/16 - 1398/11/16

شنبه 1398/11/12

فشرده زوج

4368

B2/3

18:00-21:15

1399/01/16 - 1398/11/16

شنبه 1398/11/12

فشرده زوج 

4379

B2/3

14:00-17:30

1399/01/16 - 1398/11/16

شنبه 1398/11/12

فشرده زوج 

4369

B2/4

18:00-21:15

1399/01/16 - 1398/11/16

شنبه 1398/11/12

فشرده زوج 

4380

B2/4

14:00-17:30

1399/01/16 - 1398/11/16

شنبه 1398/11/12

فشرده زوج 

4370

C1/3

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 88033219 | 0098 21 88062914 | 0098 21 88055934-5
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
آدرس : ایران – تهران – خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان، پلاک 7 | کد پستی :54681-14369
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد