+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه دوم
گذر اردیبهشت، پلاک 9 ، کد پستی :1466989311

 زمان ثبت نام دوره های جدید، در اواسط دوره جاری در وب سایت به روز خواهد شد.

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد: 

اولویت اول :  زبان آموزان دوره جاری
اولویت دوم :   زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس و زبان آموزان با وقفه تحصیلی  
اولویت سوم:  زبان آموزان تعیین سطح شده

 بدلیل تعداد زیاد متقاضیان ثبت نام در دوره ها، در صورت عدم رعایت زمانبندی ثبت نام از سوی متقاضیان محترم، خانه فرهنگ کیهان نمیتواند شرکت زبان آموزان را در همان کلاس تضمین نماید.

زمان ثبت نام کلاس های فوق فشرده پلاس مهر 99

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

B1/1 (8:00-13:30)

B1/2

08:00-13:30

چهارشنبه 1399/07/09

اولویت اول: 12:00 

اولویت دوم: 12:30

اولویت سوم: 12:45

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

A2/1 (8:00-13:30)

A2/2

08:00-13:30

چهارشنبه 1399/07/09

اولویت اول: 13:00 

اولویت دوم: 13:30

اولویت سوم: 13:45

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

A1/2 (8:00-13:30)

A2/1

08:00-13:30

چهارشنبه 1399/07/09

اولویت اول: 14:00 

اولویت دوم: 14:30

اولویت سوم: 14:45

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

A1/1 (8:00-13:30)

A1/2

08:00-13:30

چهارشنبه 1399/07/09

اولویت اول: 15:00 

اولویت دوم: 15:30

اولویت سوم: 15:45

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه دوم، گذر اردیبهشت، پلاک 9 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد