+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311

 

ثبت نام ترم جدید

فشرده زوج و فرد - فشرده کامپکت

فشرده پلاس زوج و فرد 

فشرده آخر هفته 

 

آیین نامه ثبت نام 

- ثبت نام ها بر اساس الویت بندی زیر انجام میگیرد:
                    الویت اول: زبان آموزانی که در روز و ساعت کلاس ترم قبل خود ثبت نام میکنند.
                    الویت دوم: زبان آموزانی که قصد تغییر ساعت یا روز کلاس خود را دارند.
                    الویت سوم: برای متقاضیان تعیین سطح شده که قصد ثبت نام کلاس را دارند. 

 

با توجه به فرارسیدن فصل پاییز و افزایش قابل توجه درخواست برای کلاس های عصر، توجه داشته باشید که: 

- کلاس های با تعداد زیر 8 نفر به حد نصاب نرسیده و فورا کنسل خواهند شد.

- ظرفیت کلاس های بر اساس گنجایش کلاس ها تعیین شده و در دوران کرونا به هیچ وجه قابل افزایش نیستتند.

- ثبت نام با تاخیر شامل 50 هزار تومان جریمه می باشد.

لذا خواهشمندیم کلاس خود را به موقع ثبت نام کنید و برای کلاس خود حتی المقدور یک ساعت جایگزین در نظر بگیرید. 

 

آیین نامه برگزاری کلاس ها

با توجه به اعلام عبور از موج پنجم کرونا و دریافت نسبی واکسیناسیون همگانی، به اطلاع می‌رسانیم که کلیه کلاس‌های «حضوری» از ترم جدید فشرده مهر 1400، با توجه به قوانین زیر برگزار می‌شود:


- رعایت فاصله اجتماعی 2 متر میان تک تک زبان آموزان‌
استفاده از ماسک در تمام مدت برگزاری کلاس‌
رعایت کلیه موارد بهداشتی مانند ضد عفونی کلاس قبل از برگزاری کلاس و استفاده از تب سنج در بدو‌ ورود به آموزشگاه‌

به این جهت از کلیه زبان آموزانی که به هرگونه مایل به زدن واکسن نیستند، ساکن خارج‌ از تهران (شهرستان، خارج از کشور) هستند، دارای بیماری‌های خاص بوده و یا اصولا از حضور در کلاس واهمه دارند، خواهشمندیم ترم آینده در کلاسهای «فقط آنلاین» شرکت نمایند.

 

در صورت قرمز شدن وضعیت پایتخت، تمامی کلاس های حضوری بدون وققه به صورت آنلاین ادامه پیدا خواهند کرد. لازم به ذکر است شهریه مصوب جلسات دوره های حضوری که در بازه زمانی تعطیلات و محدودیت ها آنلاین برگزار میشود، ثابت بوده و مابه التفاوتی به این جلسات تعلق نمیگیرد. 

 

آیین نامه انصراف از دوره:  

انصراف بعد از جلسه اول و ذخیره شهریه کلاس، امکان پذیر نیست.

ثبت انصراف، قبل از شروع دوره یا در حین برگزاری جلسه اول امکان پذیر است و عودت وجه با کسر 10 درصد از شهریه کلاس انجام میگیرد.

تعیین زمان عودت شهریه بعد از ثبت انصراف، بر عهده خانه فرهنگ کیهان خواهد بود.

 

ثبت نام شما در کلاس های خانه فرهنگ کیهان، به منزله مطالعه دقیق، آگاهی و تأیید کلیه موارد ذکر شده در آیین نامه خانه فرهنگ کیهان می باشد.

 

کلاس‌ C1.3 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
C1.3 فشرده ظهر فرد 5292 1400/07/20 1400/09/02 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 10:00
الویت دوم ساعت 10:30
الویت سوم ساعت 10:45
کلاس‌ C1.2 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
C1.2 فشرده کامپکت 5303 1400/07/20 1400/09/02 روزهای یکشنبه و سه‌شنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 10:00
الویت دوم ساعت 10:30
الویت سوم ساعت 10:45
کلاس‌ C1.1 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
C1.1 فشرده عصر فرد 5231 1400/07/20 1400/09/02 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 10:00
الویت دوم ساعت 10:30
الویت سوم ساعت 10:45
کلاس‌ B2.4 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B2.4 فشرده عصر زوج 5286 1400/07/21 1400/09/01 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 10:00
الویت دوم ساعت 10:30
الویت سوم ساعت 10:45
B2.4 فشرده پلاس فرد 5313 1400/07/21 1400/08/18 روزهای فرد
ساعت 16:00 تا 21:15
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 10:00
الویت دوم ساعت 10:30
الویت سوم ساعت 10:45
کلاس‌ B2.3 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B2.3 فشرده عصر زوج 5285 1400/07/21 1400/09/01 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 11:00
الویت دوم ساعت 11:30
الویت سوم ساعت 11:45
B2.3 فشرده پلاس زوج 5309 1400/07/21 1400/08/17 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 11:00
الویت دوم ساعت 11:30
الویت سوم ساعت 11:45
B2.3
Online
فشرده عصر زوج
آنلاین
5259 1400/07/21 1400/09/01 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
آنلاین
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 11:00
الویت دوم ساعت 11:30
الویت سوم ساعت 11:45
B2.3 فشرده آخر هفته 5320 1400/07/22 1400/09/04 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 11:00
الویت دوم ساعت 11:30
الویت سوم ساعت 11:45
کلاس‌ B2.2 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B2.2 فشرده ظهر زوج 5279 1400/07/21 1400/09/01 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 11:00
الویت دوم ساعت 11:30
الویت سوم ساعت 11:45
B2.2 فشرده عصر زوج 5284 1400/07/21 1400/09/01 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 11:00
الویت دوم ساعت 11:30
الویت سوم ساعت 11:45
B2.2 فشرده عصر فرد 5299 1400/07/20 1400/09/02 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 11:00
الویت دوم ساعت 11:30
الویت سوم ساعت 11:45
B2.2 فشرده کامپکت 5302 1400/07/20 1400/09/02 روزهای یکشنبه و سه‌شنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 11:00
الویت دوم ساعت 11:30
الویت سوم ساعت 11:45
B2.2 فشرده پلاس زوج 5308 1400/07/21 1400/08/17 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 11:00
الویت دوم ساعت 11:30
الویت سوم ساعت 11:45
B2.2 فشرده آخر هفته 5319 1400/07/22 1400/09/04 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 11:00
الویت دوم ساعت 11:30
الویت سوم ساعت 11:45
کلاس‌ B2.1 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B2.1 فشرده ظهر زوج 5278 1400/07/21 1400/09/01 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 12:00
الویت دوم ساعت 12:30
الویت سوم ساعت 12:45
B2.1 فشرده عصر فرد 5298 1400/07/20 1400/09/02 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 12:00
الویت دوم ساعت 12:30
الویت سوم ساعت 12:45
B2.1 فشرده پلاس زوج 5307 1400/07/21 1400/08/17 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 12:00
الویت دوم ساعت 12:30
الویت سوم ساعت 12:45
B2.1 فشرده پلاس فرد 5312 1400/07/21 1400/08/18 روزهای فرد
ساعت 16:00 تا 21:15
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 12:00
الویت دوم ساعت 12:30
الویت سوم ساعت 12:45
B2.1 فشرده عصر زوج
آنلاین
5258 1400/07/21 1400/09/01 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
آنلاین
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 12:00
الویت دوم ساعت 12:30
الویت سوم ساعت 12:45
B2.1 فشرده آخر هفته 5318 1400/07/22 1400/09/04 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 12:00
الویت دوم ساعت 12:30
الویت سوم ساعت 12:45
کلاس‌ B1.2 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B1.2 فشرده ظهر زوج 5277 1400/07/21 1400/09/01 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 13:00
الویت دوم ساعت 13:30
الویت سوم ساعت 13:45
B1.2 فشرده ظهر فرد 5291 1400/07/20 1400/09/02 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 13:00
الویت دوم ساعت 13:30
الویت سوم ساعت 13:45
B1.2 فشرده عصر فرد 5297 1400/07/20 1400/09/02 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 13:00
الویت دوم ساعت 13:30
الویت سوم ساعت 13:45
B1.2 فشرده پلاس زوج 5306 1400/07/21 1400/08/17 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 13:00
الویت دوم ساعت 13:30
الویت سوم ساعت 13:45
B1.2
Online
فشرده عصر زوج
آنلاین
5256 1400/07/21 1400/09/01 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
آنلاین
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 13:00
الویت دوم ساعت 13:30
الویت سوم ساعت 13:45
B1.2
Online
فشرده عصر زوج
آنلاین
5257 1400/07/21 1400/09/01 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
آنلاین
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 13:00
الویت دوم ساعت 13:30
الویت سوم ساعت 13:45
B1.2 فشرده آخر هفته 5317 1400/07/22 1400/09/04 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 13:00
الویت دوم ساعت 13:30
الویت سوم ساعت 13:45
کلاس‌ B1.1 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B1.1 فشرده ظهر زوج 5276 1400/07/21 1400/09/01 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 14:00
الویت دوم ساعت 14:30
الویت سوم ساعت 14:45
B1.1 فشرده عصر زوج 5283 1400/07/21 1400/09/01 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 14:00
الویت دوم ساعت 14:30
الویت سوم ساعت 14:45
B1.1 فشرده ظهر فرد 5290 1400/07/20 1400/09/02 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 14:00
الویت دوم ساعت 14:30
الویت سوم ساعت 14:45
B1.1 فشرده عصر فرد 5296 1400/07/20 1400/09/02 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 14:00
الویت دوم ساعت 14:30
الویت سوم ساعت 14:45
B1.1 فشرده کامپکت 5301 1400/07/20 1400/09/02 روزهای یکشنبه و سه‌شنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 14:00
الویت دوم ساعت 14:30
الویت سوم ساعت 14:45
B1.1 فشرده پلاس فرد 5311 1400/07/21 1400/08/18 روزهای فرد
ساعت 16:00 تا 21:15
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 14:00
الویت دوم ساعت 14:30
الویت سوم ساعت 14:45
B1.1
Online
فشرده صبح زوج
آنلاین
5253 1400/07/21 1400/09/01 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 11:30
آنلاین
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 14:00
الویت دوم ساعت 14:30
الویت سوم ساعت 14:45
B1.1
Online
فشرده عصر زوج
آنلاین
5255 1400/07/21 1400/09/01 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
آنلاین
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 14:00
الویت دوم ساعت 14:30
الویت سوم ساعت 14:45
B1.1 فشرده آخر هفته 5316 1400/07/22 1400/09/04 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 14:00
الویت دوم ساعت 14:30
الویت سوم ساعت 14:45
کلاس‌ A2.2 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
A2.2 فشرده ظهر زوج 5275 1400/07/21 1400/09/01 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 15:00
الویت دوم ساعت 15:30
الویت سوم ساعت 15:45
A2.2 فشرده عصر زوج 5282 1400/07/21 1400/09/01 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 15:00
الویت دوم ساعت 15:30
الویت سوم ساعت 15:45
A2.2 فشرده ظهر فرد 5289 1400/07/20 1400/09/02 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 15:00
الویت دوم ساعت 15:30
الویت سوم ساعت 15:45
A2.2 فشرده عصر فرد 5295 1400/07/20 1400/09/02 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 15:00
الویت دوم ساعت 15:30
الویت سوم ساعت 15:45
A2.2 فشرده پلاس زوج 5305 1400/07/21 1400/08/17 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 15:00
الویت دوم ساعت 15:30
الویت سوم ساعت 15:45

A2.2
Online

فشرده صبح فرد
آنلاین
5261 1400/07/20 1400/09/02 روزهای فرد
ساعت 8:00 تا 11:30
آنلاین
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 15:00
الویت دوم ساعت 15:30
الویت سوم ساعت 15:45
A2.2
Online
فشرده عصر فرد
آنلاین
5263 1400/07/20 1400/09/02 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
آنلاین
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 15:00
الویت دوم ساعت 15:30
الویت سوم ساعت 15:45
کلاس‌ A2.1 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
A2.1 فشرده ظهر زوج 5274 1400/07/21 1400/09/01 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 16:00
الویت دوم ساعت 16:30
الویت سوم ساعت 16:45
A2.1 فشرده عصر زوج 5281 1400/07/21 1400/09/01 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 16:00
الویت دوم ساعت 16:30
الویت سوم ساعت 16:45
A2.1 فشرده ظهر فرد 5288 1400/07/20 1400/09/02 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 16:00
الویت دوم ساعت 16:30
الویت سوم ساعت 16:45
A2.1 فشرده عصر فرد 5294 1400/07/20 1400/09/02 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 16:00
الویت دوم ساعت 16:30
الویت سوم ساعت 16:45
A2.1 فشرده پلاس فرد 5310 1400/07/21 1400/08/18 روزهای فرد
ساعت 16:00 تا 21:15
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 16:00
الویت دوم ساعت 16:30
الویت سوم ساعت 16:45
A2.1 فشرده صبح زوج
آنلاین
5252 1400/07/21 1400/09/01 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 11:30
آنلاین
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 16:00
الویت دوم ساعت 16:30
الویت سوم ساعت 16:45
A2.1 فشرده عصر زوج
آنلاین
5254 1400/07/21 1400/09/01 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
آنلاین
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 16:00
الویت دوم ساعت 16:30
الویت سوم ساعت 16:45
A2.1 فشرده آخر هفته 5315 1400/07/22 1400/09/04 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 16:00
الویت دوم ساعت 16:30
الویت سوم ساعت 16:45
کلاس‌ A1.2 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
A1.2 فشرده ظهر زوج 5273 1400/07/21 1400/09/01 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 17:00
الویت دوم ساعت 17:30
الویت سوم ساعت 17:45
A1.2 فشرده عصر زوج 5280 1400/07/21 1400/09/01 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 17:00
الویت دوم ساعت 17:30
الویت سوم ساعت 17:45
A1.2 فشرده ظهر فرد 5287 1400/07/20 1400/09/02 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 17:00
الویت دوم ساعت 17:30
الویت سوم ساعت 17:45
A1.2 فشرده عصر فرد 5293 1400/07/20 1400/09/02 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 17:00
الویت دوم ساعت 17:30
الویت سوم ساعت 17:45
A1.2 فشرده کامپکت 5300 1400/07/20 1400/09/02 روزهای یکشنبه و سه‌شنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 17:00
الویت دوم ساعت 17:30
الویت سوم ساعت 17:45
A1.2 فشرده پلاس زوج 5304 1400/07/21 1400/08/17 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 17:00
الویت دوم ساعت 17:30
الویت سوم ساعت 17:45
A1.2 فشرده صبح فرد
آنلاین
5260 1400/07/20 1400/09/02 روزهای فرد
ساعت 8:00 تا 11:30
آنلاین
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 17:00
الویت دوم ساعت 17:30
الویت سوم ساعت 17:45
A1.2 فشرده عصر فرد
آنلاین
5262 1400/07/20 1400/09/02 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
آنلاین
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 17:00
الویت دوم ساعت 17:30
الویت سوم ساعت 17:45
A1.2 فشرده آخر هفته 5314 1400/07/22 1400/09/04 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
شنبه
1400/07/17
الویت اول ساعت 17:00
الویت دوم ساعت 17:30
الویت سوم ساعت 17:45

در صورت قرمز شدن وضعیت پایتخت، تمامی کلاس های حضوری بدون وققه به صورت آنلاین ادامه پیدا خواهند کرد. لازم به ذکر است شهریه مصوب جلسات دوره های حضوری که در بازه زمانی تعطیلات و محدودیت ها آنلاین برگزار میشود، ثابت بوده و مابه التفاوتی به این جلسات تعلق نمیگیرد.  

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد