+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311

برنامه کلاسی ترم جدید حضوری و آنلاین

 فشرده پلاس زوج و فرد 

 

آیین نامه ثبت نام و برگزاری کلاس ها

- ثبت نام ها بر اساس الویت بندی زیر انجام میگیرد:
                    الویت اول: زبان آموزانی که در روز و ساعت کلاس ترم قبل خود ثبت نام میکنند.
                    الویت دوم: زبان آموزانی که قصد تغییر ساعت یا روز کلاس خود را دارند.
                    الویت سوم: برای متقاضیان تعیین سطح شده که قصد ثبت نام کلاس را دارند. 

- حداقل ظرفیت کلاس ها 8 نفر می باشد و کلاس هایی که کمتر از حداقل ظرفیت ثبت نام شده باشند، کنسل خواهند شد. 

- متقاضیان می بایست بر اساس الویت خود و در زمان مقرر ثبت نام کنند. در صورت تکمیل ظرفیت کلاس، خانه فرهنگ کیهان از ثبت نام خارج از ظرفیت معذور است.

- ثبت نام با تاخیر شامل 50 هزار تومان جریمه می باشد.

 

آیین نامه انصراف از دوره:  

انصراف بعد از جلسه اول و ذخیره شهریه کلاس، امکان پذیر نیست.

ثبت انصراف، قبل از شروع دوره یا در حین برگزاری جلسه اول امکان پذیر است و عودت وجه با کسر 10 درصد از شهریه کلاس انجام میگیرد.

تعیین زمان عودت شهریه بعد از ثبت انصراف، بر عهده خانه فرهنگ کیهان خواهد بود.  

 

ثبت نام شما در کلاس های خانه فرهنگ کیهان، به منزله مطالعه دقیق، آگاهی و تأیید کلیه موارد ذکر شده در آیین نامه خانه فرهنگ کیهان می باشد.

 

کلاس‌ B2.4 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B2.4 فشرده پلاس
روزهای زوج
5145 1400/05/13 1400/06/10 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 13:30
سه‌شنبه
1400/05/12
الویت اول ساعت 12:00
الویت دوم ساعت 12:30
الویت سوم ساعت 12:45
B2.4 فشرده پلاس
روزهای فرد
5150 1400/05/14 1400/06/11 روزهای فرد
ساعت 16:00 تا 21:15
سه‌شنبه
1400/05/12
الویت اول ساعت 12:00
الویت دوم ساعت 12:30
الویت سوم ساعت 12:45
کلاس‌ B2.3 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B2.3
Online
فشرده پلاس
روزهای زوج
آنلاین
5144 1400/05/13 1400/06/10 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 13:30
سه‌شنبه
1400/05/12
الویت اول ساعت 12:00
الویت دوم ساعت 12:30
الویت سوم ساعت 12:45
کلاس‌ B2.2 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B2.2 فشرده پلاس
روزهای زوج
5143 1400/05/13 1400/06/10 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 13:30
سه‌شنبه
1400/05/12
الویت اول ساعت 12:00
الویت دوم ساعت 12:30
الویت سوم ساعت 12:45
B2.2 فشرده پلاس
روزهای فرد
5149 1400/05/14 1400/06/11 روزهای فرد
ساعت 16:00 تا 21:15
سه‌شنبه
1400/05/12
الویت اول ساعت 12:00
الویت دوم ساعت 12:30
الویت سوم ساعت 12:45
کلاس‌ B2.1 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B2.1 فشرده پلاس
روزهای زوج
5135 1400/05/13 1400/06/10 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 13:30
سه‌شنبه
1400/05/12
الویت اول ساعت 12:00
الویت دوم ساعت 12:30
الویت سوم ساعت 12:45
کلاس‌ B1.2 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B1.2 فشرده پلاس
روزهای زوج
5141 1400/05/13 1400/06/10 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 13:30
سه‌شنبه
1400/05/12
الویت اول ساعت 13:00
الویت دوم ساعت 13:30
الویت سوم ساعت 13:45
B1.2 فشرده پلاس
روزهای فرد
5148 1400/05/14 1400/06/11 روزهای فرد
ساعت 16:00 تا 21:15
سه‌شنبه
1400/05/12
الویت اول ساعت 13:00
الویت دوم ساعت 13:30
الویت سوم ساعت 13:45
کلاس‌ B1.1 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
B1.1 فشرده پلاس
روزهای زوج
5140 1400/05/13 1400/06/10 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 13:30
سه‌شنبه
1400/05/12
الویت اول ساعت 13:00
الویت دوم ساعت 13:30
الویت سوم ساعت 13:45
B1.1 فشرده پلاس
روزهای فرد
5147 1400/05/14 1400/06/11 روزهای فرد
ساعت 16:00 تا 21:15
سه‌شنبه
1400/05/12
الویت اول ساعت 13:00
الویت دوم ساعت 13:30
الویت سوم ساعت 13:45
کلاس‌ A2.2 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
A2.2 فشرده پلاس
روزهای زوج
5139 1400/05/13 1400/06/10 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 13:30
سه‌شنبه
1400/05/12
الویت اول ساعت 13:00
الویت دوم ساعت 13:30
الویت سوم ساعت 13:45
کلاس‌ A2.1 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
A2.1 فشرده پلاس
روزهای فرد
5146 1400/05/14 1400/06/11 روزهای فرد
ساعت 16:00 تا 21:15
سه‌شنبه
1400/05/12
الویت اول ساعت 13:00
الویت دوم ساعت 13:30
الویت سوم ساعت 13:45
کلاس‌ A1.2 ترم آینده
سطح نوع دوره کد کلاس تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری روز ثبت نام ساعت ثبت نام
A1.2 فشرده پلاس
روزهای زوج
5138 1400/05/13 1400/06/10 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 13:30
سه‌شنبه
1400/05/12
الویت اول ساعت 13:00
الویت دوم ساعت 13:30
الویت سوم ساعت 13:45

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد