+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
مشخصات دوره‌های نوجوانان


نوع دوره تعداد جلسات مدت زمان هر جلسه مدت دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری شهریه دوره (ريال)

ترمیک زوج 36 نود دقیقه‌ دوازده هفته روزهای زوج
(سه روز در هفته)
18:45 - 20:15 10,900,000 ویژه تابستان
1400
ترمیک فرد 36 نود دقیقه‌ دوازده هفته روزهای زوج
(سه روز در هفته)
15:00 - 16:30 10,900,000 ویژه تابستان
1400
پکیج
سه ترم در تابستان
36 دو × نود دقیقه‌ دوازده هفته شنبه تا چهارشنبه
(پنج روز در هفته)
9:30 - 12:45 32,700,000 ویژه تابستان
1400
درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد