+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311

 

مشخصات دوره های نوجواناننوع دوره تعداد جلسات مدت زمان هر جلسه مدت دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری شهریه دوره (ريال)ترمیک زوج 36 نود دقیقه دوازده هفته روزهای زوج 16:45 - 18:15 11,900,000ترمیک زوج 36 نود دقیقه دوازده هفته روزهای زوج 18:45 - 20:15 11,900,000ترمیک فرد 36 نود دقیقه دوازده هفته روزهای فرد 16:45 - 18:15 11,900,000ترمیک فرد 36 نود دقیقه دوازده هفته روزهای فرد 18:45 - 20:15 11,900,000

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد