+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد:

اولویت اول :  زبان آموزان دوره جاری
اولویت دوم :   زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس و زبان آموزان با وقفه تحصیلی  
اولویت سوم:  زبان آموزان تعیین سطح شده

* برای اطلاع قیق از ساعت  ثبت نام روی لینک آبی رنگ کلیک کنید.  

دوره های فوق فشرده زبان آلمانی دی 99

روز و ساعت کلاس

تاریخ دوره

تاریخ ثبت نام

نوع دوره

کد کلاس

سطح دوره

07:30-12:45 - شنبه تا چهارشنبه

1399/11/13 - 10/23

دوشنبه - 1399/10/022

فوق فشرده پلاس

4777

B1/2

07:30-12:45 - شنبه تا چهارشنبه

1399/11/13 - 10/23

دوشنبه - 1399/10/022

فوق فشرده پلاس

4776

B1/1

07:30-12:45 - شنبه تا چهارشنبه

1399/11/13 - 10/23

دوشنبه - 1399/10/22 

فوق فشرده پلاس

4775

A2/2

07:30-12:45 شنبه تا چهارشنبه 

1399/11/13 - 10/23

دوشنبه - 1399/10/22  

فوق فشرده پلاس

4774

A2/1

07:30-12:45 - شنبه تا چهارشنبه 

1399/11/13 - 10/23

دوشنبه - 1399/10/22  

فوق فشرده پلاس

4773

A1/2

07:30-12:45 شنبه تا چهارشنبه

1399/11/13 - 10/23

 به جدول ظرفیت ترم یک مراجعه شود

فوق فشرده پلاس

4751

A1/1

 

 

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد