+98 21 88033219, +98 21 88062914
+98 21 88055934 , +98 21 88055935
تهران ، خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان
پلاک 7 ، کد پستی :54681-14369

 

Uhrzeiten

 

Aquarium

 

Zwischenstock

 

Lautlos

 

Sonnenstube

 

Unter der Tanne

 

Raute

 

Pavillon

 

16:00-17:30

 

4214
A2/2 .Int+.
Hr. Heydarali
26Aban-21Azar

 

4213
A2/1 .Int+.
Hr. Nematian
26Aban-21Azar

 

4020
A1/1 .Int+.
Fr. Mabasi
26Aban-21Azar

 

4217
B2/4 .Int+.
Fr. Zare
26Aban-21Azar

 

4215
B1/1 .Int+.
Fr. Daghighi
26Aban-21Azar

 

4216
B1/2 .Int+.
Fr. M.Omrani
26Aban-21Azar

 

4212
A1/2 .Int+.
Hr. Honarmand
26Aban-21Azar

 

18:00-19:30

 

19:45-21:15

Die rot markierten Klassen sind voll!

Die grün markierten Klassen haben einige freie Plätze.

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 88033219 | 0098 21 88062914 | 0098 21 88055934-5
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
آدرس : ایران – تهران – خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان، پلاک 7 | کد پستی :54681-14369
خانه فرهنگ کیهان 2019 | اطلاعات محفوظ می باشد