+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه دوم
گذر اردیبهشت، پلاک 9 ، کد پستی :1466989311

 

Uhrzeiten

 

112

 

113

 

213

 

214

 

311

 

312

 

315

 

16:00-17:30

 

 

4593
A2/1

Hr.Entezari
02Sha.-01Meh.

 

 

4534
A1/2 

 Fr.Mahdi
02Sha.-01Meh. 

 

 

4304
A1/1 

 Hr.Najafi
 
02Sha.-01Meh.

 

 

4516
A1/1 

 Fr.Khoshrang
02Sha.-01Meh.  

 

 

4459
A2/1

 Hr.Tafreshi
 
02Sha.-01Meh. .   

 

 

4304
B1/1 

 Fr.Daghighi
 02Sha.-01Meh. 

 

 

4532
B2/3 

 Hr.Karakeshian
 02Sha.-01Meh.

 

18:00-19:30

 

19:45-21:15

Die rot markierten Klassen sind voll!

Die grün markierten Klassen haben einige freie Plätze.

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه دوم، گذر اردیبهشت، پلاک 9 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد