+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311

 

Uhrzeiten

 

311

 

312

 

313

 

315

 

112

 

113

 

211

 

213

 

214

 

16:00-17:30

 

4605
A1/2 Int+
Hr.Najafi
3Mehr-6Aban

 

4586
B2/1 Int+
Hr.Sharifi
3Mehr-6Aban

 

4606
A2/1 Int+
Fr.Mahdi
3Mehr-6Aban

 

4607
A2/2 Int+
Hr.Tafreshi
3Mehr-6 Aban

 

4608
A2/2 Int+
Hr.Entezari
3Mehr-6Aban

 

4637
A1/2 Int+
Hr.Ahangaran
3Mehr-6Aban

 

4610
B2/4 Int+
Hr.Karakeshian
3Mehr-6Aban

 

4424
A1/1 Int+
Hr.Samani
3Mehr-6Aban

 

4609
B1/2 Int+
Fr.Daghighi
3Mehr-6Aban

 

18:00-19:30

 

19:45-21:15

Die rot markierten Klassen sind voll!

Die grün markierten Klassen haben einige freie Plätze.

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد