+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه دوم
گذر اردیبهشت، پلاک 9 ، کد پستی :1466989311

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد:

اولویت اول :  زبان آموزان دوره جاری
اولویت دوم :   زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس و زبان آموزان با وقفه تحصیلی  
اولویت سوم:  زبان آموزان تعیین سطح شده

* از آنجایی که در ترم گذشته حدود 80 نفر متقاضی به دلیل تکمیل ظرفیت (مخصوصاً دوره فشرده 18 الی 21:15)، موفق به ثبت نام و شرکت در کلاسها نشده اند و اکنون در اولویت اول ثبت نام قرار گرفته اند، خانه فرهنگ کیهان از این پس نمیتواند شرکت زبان آموزان در همان کلاس را تضمین کند. پوزش ما را پیشاپیش پذیرا باشید. 

* بر اساس شرایط جدید ثبت نام، از این پس دوره های B2.1  وC1.1 در روز و ساعت مشخص شده و با دو اولویت زمان بندی ثبت نام انجام میشود. اولویت اول مختص زبان آموزان موسسه و اولویت دوم برای زبان آموزان خارج از موسسه میباشد. همچنین شرط ثبت نام در این دوره ها داشتن مدرک رسمی زبان سطح پایین تر یا شرکت در امتحان داخلی موسسه  است. 

* برای اطلاع دقیق از ساعت  ثبت نام روی لینک آبی رنگ کلیک کنید.  

دوره های فشرده پلاس زوج زبان آلمانی ترم جدید

روز و ساعت کلاس 

تاریخ دوره

تاریخ ثبت نام

نوع دوره

کد کلاس

سطح دوره

 زوج- 13:30- 08:00

  1399/05/20 - 1399/04/23

به جدول ظرفیت ترم یک مراجعه شود

فشرده پلاس

4303 

A1/1

زوج- 13:30- 08:00

 1399/05/20 - 1399/04/23

سه شنبه 1399/04/17

فشرده پلاس

4463

A1/2

زوج- 13:30- 08:00

1399/05/20 - 1399/04/23

سه شنبه 1399/04/17

فشرده پلاس

4464 

A2/1

زوج- 13:30- 08:00 

 1399/05/20 - 1399/04/23

سه شنبه 1399/04/17

فشرده پلاس

4465

A2/2

زوج- 13:30- 08:00

 1399/05/20 - 1399/04/23

سه شنبه 1399/04/17

فشرده پلاس

4466

B1/1

زوج- 13:30- 08:00 

1399/05/20 - 1399/04/23

سه شنبه 1399/04/17

فشرده پلاس

4467

B1/2

زوج- 13:30- 08:00 

1399/06/19 - 1399/05/22

سه شنبه 1399/04/17

فشرده پلاس

4497

B2/1

زوج- 13:30- 08:00

 1399/05/20 - 1399/04/23

سه شنبه 1399/04/17

فشرده پلاس

4482

B2/3

زوج- 13:30- 08:00 

1399/05/20 - 1399/04/23

سه شنبه 1399/04/17

فشرده پلاس

4407

B2/4

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه دوم، گذر اردیبهشت، پلاک 9 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد