+98 21 88033219, +98 21 88062914
+98 21 88055934 , +98 21 88055935
تهران ، خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان
پلاک 7 ، کد پستی :54681-14369

 دوره های فشرده پلاس زوج زبان آلمانی ترم جدید

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد:

اولویت اول :  زبان آموزان دوره جاری
اولویت دوم :   زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس و زبان آموزان با وقفه تحصیلی  
اولویت سوم:  زبان آموزان تعیین سطح شده

از آنجایی که در ترم گذشته حدود 80 نفر متقاضی به دلیل تکمیل ظرفیت (مخصوصاً دوره فشرده 18 الی 21:15)، موفق به ثبت نام و شرکت در کلاسها نشده اند و اکنون در اولویت اول ثبت نام قرار گرفته اند، خانه فرهنگ کیهان از این پس نمیتواند شرکت زبان آموزان در همان کلاس را تضمین کند. پوزش ما را پیشاپیش پذیرا باشید. 

دوره های فشرده پلاس زبان آلمانی ترم جدید

ساعت کلاس

تاریخ دوره

روزهای هفته

نوع دوره

کد کلاس

سطح دوره

8:00-13:30

  1398/08/22 - 07/20

زوج

فشرده پلاس

3963

A1/1

8:00-13:30

 1398/08/22 - 07/20

زوج

فشرده پلاس

4117

A1/2

8:00-13:30

1398/08/22 - 07/20

زوج

فشرده پلاس

4118

A2/1

8:00-13:30

 1398/08/22 - 07/20

زوج

فشرده پلاس

4119

A2/2

8:00-13:30

 1398/08/22 - 07/20

زوج

فشرده پلاس

4120

B1/1

8:00-13:30

1398/08/22 - 07/20

زوج

فشرده پلاس

4121

B1/2

8:00-13:30

 1398/08/22 - 07/20

زوج

فشرده پلاس

4122

B2/2

8:00-13:30

 1398/08/22 - 07/20

زوج

فشرده پلاس

4123

B2/4

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 88033219 | 0098 21 88062914 | 0098 21 88055934-5
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
آدرس : ایران – تهران – خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان، پلاک 7 | کد پستی :54681-14369
خانه فرهنگ کیهان 2019 | اطلاعات محفوظ می باشد