+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد:

اولویت اول :  زبان آموزان دوره جاری
اولویت دوم :   زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس و زبان آموزان با وقفه تحصیلی  
اولویت سوم:  زبان آموزان تعیین سطح شده

* بر اساس شرایط جدید و عدم امکان برگزاری آزمون های ورودی B1 و B2 در بحران کرونا، شرکت در این آزمون ها فعلا اختیاری بوده و زبان آموزان میتوانند بدون شرکت در آزمون های ورودی و صرفا با قبولی در ترم گذشته خود، دوره های B2.1 و C1.1 را ثبت نام کنند. 

* برای اطلاع دقیق از ساعت  ثبت نام روی لینک آبی رنگ کلیک کنید.  

دوره های فشرده پلاس زوج زبان آلمانی ترم جدید

روز و ساعت کلاس 

تاریخ دوره

تاریخ ثبت نام

نوع دوره

کد کلاس

سطح دوره

 زوج- 12:45- 07:30

  1399/10/10- 1399/09/15

به جدول ظرفیت ترم یک مراجعه شود

فشرده پلاس

-

A1/1

زوج- 12:45- 07:30

 1399/10/10- 1399/09/15

به جدول ظرفیت ترم یک مراجعه شود

فشرده پلاس

-

A1/1

زوج- 12:45- 07:30

1399/10/10- 1399/09/15

چهارشنبه 1399/09/12

فشرده پلاس

-

A1/2

زوج- 12:45- 07:30

 1399/10/10- 1399/09/15

چهارشنبه 1399/09/12

فشرده پلاس

-

A2/1

زوج- 12:45- 07:30

 1399/10/10- 1399/09/15

چهارشنبه 1399/09/12

فشرده پلاس

-

A2/2

زوج- 12:45- 07:30

1399/10/10- 1399/09/15

چهارشنبه 1399/09/12

فشرده پلاس

-

B1/1

زوج- 12:45- 07:30

1399/10/10- 1399/09/15

چهارشنبه 1399/09/12

فشرده پلاس

-

B1/2

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد