+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه دوم
گذر اردیبهشت، پلاک 9 ، کد پستی :1466989311

 

Uhrzeiten

 

112

 

115

 

212

 

213

 

215

 

311

 

314

 

08:00-09:30

 

 

4528
B1/1

Fr.Goodarzi
01Shah.
-29Shah.

 

 

4531
A1/2 

 Hr.Sharifi
01Shah.-29Shah. 

 

 

4501
B2/4 
 Fr.Seyedin
01Shah.-29Shah.  

 

 

4360
A1/1 
 Hr.Entezari
01Shah.-29Shah.  

 

 

4527
B1/2 

 Hr.Ensafian
01Shah.-29Shah. 

 

 

4529
A2/2 

 
Fr.Safaee
01Shah.-29Shah. 

 

 

4530
A2/1 

Hr.Khoshdel
01Shah.-29Shah. 

 

10:00-11:30

 

12:00-13:30

Die rot markierten Klassen sind voll!

Die grün markierten Klassen haben einige freie Plätze.

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه دوم، گذر اردیبهشت، پلاک 9 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد