+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311

 کلاسهای نوجوانان ترم جاری 

 

سطح کد کلاس روز و ساعت برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان استاد
A1.1 - A1.2 - A2.1 4942 شنبه تا چهارشنبه
ساعت 9:30 تا 12:45
1400/04/01 1400/06/16 پریسا گلبرگ
A1.1 4785 روزهای زوج
ساعت 18:45 تا 20:15
1400/04/02 1400/06/27 کیمیا طالبیانی
A1.1 5111 روزهای زوج
ساعت 18:45 تا 20:15
1400/04/02 1400/06/27 فاطمه سلیمی
A1.1 4786 روزهای فرد
ساعت 16:45 تا 18:15
1400/04/01 1400/06/25 کیمیا طالبیانی
A1.2 5129 روزهای زوج
ساعت 16:45 تا 18:15
1400/05/06 1400/08/01 کیمیا طالبیانی
A2.1 5116 روزهای زوج
ساعت 18:45 تا 20:15
1400/05/06 1400/08/01 هانیه شجری
A2.2 5130 روزهای زوج
ساعت 16:45 تا 18:15
1400/05/06 1400/08/01 هانیه شجری

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد