+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
دوره های نوجوان ترم جاری

پایان دوره شروع دوره روز و ساعت کلاس کد دوره سطح
1400/1/30 1399/10/22 روزهای زوج 18:45 تا 20:15 4594 A1.1
1400/1/30 1399/10/22 روزهای زوج 16:45 تا 18:15 4780 A1.2
1400/1/30 1399/10/22 روزهای زوج 16:45 تا 18:15 4778 A2.1
1400/1/30 1399/10/22 روزهای زوج 16:45 تا 18:15 4781 A2.1
1400/1/30 1399/10/22 روزهای زوج 16:45 تا 18:15 4782 A2.2
درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد