+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311

 

Uhrzeiten

 

115

 

211

 

216

 

312

 

313

 

 

16:00-17:30

 

4538
BrückenKurs

Hr. Shajari

19Sh.- 12Az. 

 

 

 

 

 

 

 

18:00-19:30

 

 

4489
A1.2 Ex. Kind

Fr. Bakhshesh

19Sh.- 12Az. 

 

 

4486
A2.2 Ex. Kind

Hr. Shajari

19Sh.- 12Az. 

 

4417
A1.1 Ex. Kind

Fr. Shajari

19Sh.- 12Az. 

 

4487
A2.1 Ex. Kind

Fr. Shakooei

19Sh.- 12Az. 

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد