+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311

مشخصات دوره ها

نوع دوره 

تعداد جلسات

مدت زمان هر جلسه

مدت دوره 

روزهای کلاس

ساعت کلاس

سطوح قابل ارائه

شهریه دوره (ریال)

فوق فشرده پلاس

12

3*90 دقیقه 

دو هفته

شنبه تا چهارشنبه (پنج روز در هفته)

  08:00- 13:30

A1.1-B1.2

 8.900.000

فشرده پلاس زوج 

12

3*90 دقیقه  

چهار هفته

روزهای زوج (سه روز)

  08:00- 13:30

A1.1-B2.4

 8.900.000  

فشرده پلاس فرد 

12

3*90 دقیقه  

چهار هفته 

روزهای فرد (سه روز)

  16:00- 21:15

A1.1-B2.4

  8.900.000

فشرده کامپکت

12

3*90 دقیقه   

شش هفته  

یکشنبه ها و سه شنبه ها (دو روز)

    08:00- 13:30

همه ترم ها

  8.900.000

فشرده  زوج

18

2*90 دقیقه 

شش هفته  

روزهای زوج (سه روز)

  14:00- 17:30

همه ترم ها

  8.500.000
 18:00- 21:15   8.900.000 

فشرده فرد

18

2*90 دقیقه   

شش هفته   

روزهای فرد (سه روز)

  14:00- 17:30

همه ترم ها

  8.500.000
 18:00- 21:15  8.900.000

آخر هفته

18

3*90 دقیقه 

شش هفته   

پنجشنبه ها و جمعه ها (دو روز)

   08:00- 13:30

همه ترم ها

  8.900.000

مشخصات دوره های مکالمه و آمادگی آزمون

نوع دوره

تعداد جلسات

مدت زمان هر جلسه

مدت دوره

روزهای کلاس

  ساعت کلاس

علامت اختصاری دوره

شهریه دوره (ریال)

B1 مکالمه  

12

90 دقیقه   

شش هفته 

دو روز در هفته (متغیر )

  12:00- 13:30

 14:00- 15:30 

Konv. B1

  3.300.000

B2 مکالمه

12

90 دقیقه  

شش هفته 

دو روز در هفته (متغیر )

  12:00- 13:30

 14:00- 15:30

Konv. B2

  3.300.000

C1 مکالمه

12

90 دقیقه  

شش هفته 

دو روز در هفته (متغیر )

  12:00- 13:30

 14:00- 15:30

Konv. C1

  3.300.000

 B1 آمادگی آزمون

12

90 دقیقه

چهار هفته 

سه روز در هفته (متغیر )

  12:00- 13:30

 14:00- 15:30

Vor. B1

  3.300.000

B2 آمادگی آزمون 

12

90 دقیقه

چهار هفته 

سه روز در هفته (متغیر )

  12:00- 13:30

 14:00- 15:30

Vor. B2

  3.300.000

روزها و ساعت برگزاری کلاسهای فوق با توجه به برنامه کلی ترم، متغیر می باشد

جهت آگاهی از زمان دقیق برگزاری این کلاسها، به برنامه ترم جاری در وب سایت مراجعه نمایید 

دوره های نوجوانان( 11 تا 17 سال)

 روزهای کلاس

 ساعت کلاس

 شهریه دوره (ریال)

 تعداد جلسات

 روزهای زوج  18:00- 19:30   8.500.000  سی و شش جلسه

 سه ماه 

  روزهای فرد  18:00- 19:30   8.500.000

 

 

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد