+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311

 

شهریه تمامی دوره ها از تاریخ 1400/07/01 تغییر خواهند کرد. ادامه... 

مشخصات دوره های نوجواناننوع دوره تعداد جلسات مدت زمان هر جلسه مدت دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری شهریه دوره (ريال)ترمیک زوج 36 نود دقیقه دوازده هفته روزهای زوج 16:45 - 18:15 10,900,000ترمیک زوج 36 نود دقیقه دوازده هفته روزهای زوج 18:45 - 20:15 10,900,000ترمیک فرد 36 نود دقیقه دوازده هفته روزهای فرد 16:45 - 18:15 10,900,000ترمیک فرد 36 نود دقیقه دوازده هفته روزهای فرد 18:45 - 20:15 10,900,000

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد