+98 21 88033219, +98 21 88062914
+98 21 88055934 , +98 21 88055935
تهران ، خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان
پلاک 7 ، کد پستی :54681-14369

 

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد:

اولویت اول :  زبان آموزان دوره جاری
اولویت دوم :   زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس و زبان آموزان با وقفه تحصیلی  
اولویت سوم:  زبان آموزان تعیین سطح شده

دوره های کودکان و نوجوانان ترم دی و بهمن 98

روز و ساعت کلاس

تاریخ شروع دوره 

تاریخ ثبت نام

نوع دوره 

کد کلاس

سطح دوره

09:00-14:00- شنبه ها

1398/10/28

 1398/10/22 یک شنبه

خردسالان

4344

A2/1

16:00-17:30- زوج

1398/11/12 

1398/11/08 سه شنبه

کودکان

4331

A1/2

16:00-17:30- فرد

1398/11/10 

1398/11/08 سه شنبه

کودکان

4333

A1/2

18:00-19:30- زوج

1398/11/12 

1398/11/08 سه شنبه

نوجوانان

4335

A1/2

18:00-19:30فرد

1398/11/10 

1398/11/08 سه شنبه

نوجوانان

4337

 A1/2

16:00-17:30زوج

1398/11/12

1398/11/08 سه شنبه

کودکان

4332

 A2/1

16:00-17:30فرد

1398/11/10

1398/11/08 سه شنبه

کودکان

4334

A2/1

18:00-19:30زوج

1398/11/12

1398/11/08 سه شنبه

نوجوانان

4336

A2/1

18:00-19:30- فرد

1398/11/10

1398/11/08 سه شنبه

نوجوانان

4338

A2/1

 

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 88033219 | 0098 21 88062914 | 0098 21 88055934-5
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
آدرس : ایران – تهران – خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان، پلاک 7 | کد پستی :54681-14369
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد