+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه دوم
گذر اردیبهشت، پلاک 9 ، کد پستی :1466989311

 

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد:

اولویت اول :  زبان آموزان دوره جاری
اولویت دوم :   زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس و زبان آموزان با وقفه تحصیلی  
اولویت سوم:  زبان آموزان تعیین سطح شده

دوره های کودکان و نوجوانان ترم تیر 99

روز و ساعت کلاس

تاریخ شروع و پایان دوره 

تاریخ ثبت نام

نوع دوره 

کد کلاس

سطح دوره

16:00-17:30-فرد

 1399/09/04 - 1399/06/06

 به جدول ظرفیت ترم یک مراجعه شود

کودکان

4416

A1/1

16:00-17:30- زوج

1399/09/03 - 1399/06/10 

به جدول ظرفیت ترم یک مراجعه شود

کودکان

4415

A1/1

18:00-17:30- فرد

1399/09/04 - 1399/06/06 

به جدول ظرفیت ترم یک مراجعه شود

نوجوانان

4418

A1/1

18:00-19:30- زوج

1399/09/03 - 1399/06/10 

به جدول ظرفیت ترم یک مراجعه شود

نوجوانان

4417

A1/1

16:00-17:30زوج

1399/09/03 -1399/06/10 

سه شنبه 1399/06/04

کودکان

4485

 A2/1

16:00-17:30زوج

 1399/09/03 -1399/06/10

سه شنبه 1399/06/04

کودکان

4484

 A2/2

18:00-19:30زوج

 1399/09/03- 1399/06/10

سه شنبه 1399/06/04

نوجوانان

4486

A2/2

18:00-19:30زوج

 1399/09/03 -1399/06/10

سه شنبه 1399/06/04

نوجوانان

4487

 A2/1

18:00-19:30فرد

 1399/09/04- 1399/06/06

سه شنبه 1399/06/04

نوجوانان

4488

A2/1

18:00-19:30زوج

 1399/09/03 -1399/06/10

سه شنبه 1399/06/04

نوجوانان

4489

 A1/2

18:00-19:30فرد

 1399/09/04- 1399/06/06

سه شنبه 1399/06/04

نوجوانان

4490

A1/2

 

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه دوم، گذر اردیبهشت، پلاک 9 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد