+98 21 88033219, +98 21 88062914
+98 21 88055934 , +98 21 88055935
تهران ، خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان
پلاک 7 ، کد پستی :54681-14369

 زمان ثبت نام دوره های جدید، در اواسط دوره جاری در وب سایت به روز خواهد شد.

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد: 

اولویت اول :  زبان آموزان دوره جاری
اولویت دوم :   زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس و زبان آموزان با وقفه تحصیلی  
اولویت سوم:  زبان آموزان تعیین سطح شده
 

زمان ثبت نام کلاس های کودکان و نوجوانان مهر و آبان 98

نوع دوره

روز کلاس

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

نوجوانان

 

دوشنبه و پنجشنبه

 

A2/1 (16:00-19:30)

 

A2/2  

 

16:00-19:30

 

شنبه 1398/07/20

اولویت اول: 12:00 

اولویت دوم: 12:30

اولویت سوم: 12:45

نوع دوره

روز کلاس

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

خردسالان

 

شنبه

 

A1/1(09:00-14:00)

 

A1/2 

 

09:00-14:00

 

سه شنبه 1398/07/23

12:00

نوع دوره

روز کلاس

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

کودکان

 

روزهای فرد

 

A1/1(16:00-17:30)

 

A1/2

 

16:00-17:30

 

شنبه 1398/08/04

اولویت اول: 12:00

اولویت دوم: 12:30

اولویت سوم: 12:45

نوع دوره

روز کلاس

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

کودکان

 

روزهای زوج

 

A1/1 (16:00-17:30)

 

A1/2  

 

16:00-17:30

 

شنبه 1398/08/04

اولویت اول: 12:00 

اولویت دوم: 12:30

اولویت سوم: 12:45

نوع دوره

روز کلاس

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

نوجوانان

 

روزهای فرد

 

A1/1 (16:00-19:30)

 

A1/2  

 

18:00-19:30

 

شنبه 1398/08/04

اولویت اول: 12:00 

اولویت دوم: 12:30

اولویت سوم: 12:45

نوع دوره

روز کلاس

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

نوجوانان

 

روزهای زوج

 

A1/1 (16:00-19:30)

 

A1/2  

 

18:00-19:30

 

شنبه 1398/08/04

اولویت اول: 12:00 

اولویت دوم: 12:30

اولویت سوم: 12:45

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 88033219 | 0098 21 88062914 | 0098 21 88055934-5
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
آدرس : ایران – تهران – خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان، پلاک 7 | کد پستی :54681-14369
خانه فرهنگ کیهان 2019 | اطلاعات محفوظ می باشد