+98 21 88033219, +98 21 88062914
+98 21 88055934 , +98 21 88055935
تهران ، خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان
پلاک 7 ، کد پستی :54681-14369

زمان ثبت نام دوره های جدید، در اواسط دوره جاری در وب سایت به روز خواهد شد.

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد: 

اولویت اول :  زبان آموزان دوره جاری
اولویت دوم :   زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس و زبان آموزان با وقفه تحصیلی  
اولویت سوم:  زبان آموزان تعیین سطح شده

* بدلیل تعداد زیاد متقاضیان ثبت نام در دوره ها، در صورت عدم رعایت زمانبندی ثبت نام از سوی متقاضیان محترم، خانه فرهنگ کیهان نمیتواند شرکت زبان آموزان را در همان کلاس تضمین نماید.  

* بر اساس شرایط جدید ثبت نام، از این پس دوره های B2.1  وC1.1 در روز و ساعت مشخص شده و با دو اولویت زمان بندی ثبت نام انجام میشود. اولویت اول مختص زبان آموزان موسسه و اولویت دوم برای زبان آموزان خارج از موسسه میباشد. همچنین شرط ثبت نام در این دوره ها داشتن مدرک رسمی زبان سطح پایین تر یا شرکت در امتحان داخلی موسسه  است. 

زمان ثبت نام کلاس های فشرده پلاس زوج بهمن 98

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

B2/3 (08:00-13:30)

 

B2/4

 

08:00-13:30

 

چهارشنبه 1398/11/30

اولویت اول: 12:00

اولویت دوم: 12:30

اولویت سوم: 12:45

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

B2/1(08:00-13:30)

 

B2/2 

 

08:00-13:30

   

چهارشنبه 1398/11/30

اولویت اول: 13:00

اولویت دوم: 13:30

اولویت سوم: 13:45

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

B1/1 (08:00-13:30)

 

B1/2

 

08:00-13:30

   

چهارشنبه 1398/11/30

اولویت اول: 14:00

اولویت دوم: 14:30

اولویت سوم: 14:45

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

A2/2(08:00-13:30)

 

B1/1 

 

08:00-13:30

   

چهارشنبه 1398/11/30

اولویت اول: 15:00

اولویت دوم: 15:30

اولویت سوم: 15:45

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

A2/1 (08:00-13:30)

 

A2/2  

 

08:00-13:30

 

چهارشنبه 1398/11/30

اولویت اول: 16:00

اولویت دوم: 16:30

اولویت سوم: 16:45

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

A1/2(08:00-13:30)

 

A2/1 

 

08:00-13:30

   

چهارشنبه 1398/11/30

اولویت اول: 17:00

اولویت دوم: 17:30

اولویت سوم: 17:45

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

A1/1(08:00-13:30)

 

A1/2 

 

08:00-13:30

   

چهارشنبه 1398/11/30

اولویت اول: 18:00

اولویت دوم: 18:30

اولویت سوم: 18:45

 

 

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 88033219 | 0098 21 88062914 | 0098 21 88055934-5
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
آدرس : ایران – تهران – خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان، پلاک 7 | کد پستی :54681-14369
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد