+98 21 88033219, +98 21 88062914
+98 21 88055934 , +98 21 88055935
تهران ، خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان
پلاک 7 ، کد پستی :54681-14369

زمان ثبت نام دوره های جدید، در اواسط دوره جاری در وب سایت به روز خواهد شد.

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد: 

اولویت اول :  زبان آموزان دوره جاری
اولویت دوم :   زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس و زبان آموزان با وقفه تحصیلی  
اولویت سوم:  زبان آموزان تعیین سطح شده

 بدلیل تعداد زیاد متقاضیان ثبت نام در دوره ها، در صورت عدم رعایت زمانبندی ثبت نام از سوی متقاضیان محترم، خانه فرهنگ کیهان نمیتواند شرکت زبان آموزان را در همان کلاس تضمین نماید. 

امکان ثبت نام در کلاسهای سطح B2-1، بدون محدودیت زمانی(تاریخ ثبت نام) برقرار میباشد.  

زمان ثبت نام کلاس های فشرده ترم آذر 98

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

C1/2

 

زوج 17:30-14:00

 

دوشنبه 1398/09/25

اولویت اول: 12:00

اولویت دوم: 12:30

اولویت سوم: 12:45

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

C1/1  

 

یکشنبه و سه شنبه 13:30-08:00

 

دوشنبه 1398/09/25

 

      13:00 

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

B2/4 

 

یکشنبه و سه شنبه 13:30-08:00

زوج 21:15- 18:00

 

دوشنبه 1398/09/25

اولویت اول: 14:00

اولویت دوم: 14:30

اولویت سوم: 14:45

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

B2/3

 

یکشنبه و سه شنبه 13:30-08:00

زوج 17:30- 14:00 

زوج 21:15- 18:00

فرد  17:30- 14:00

 

دوشنبه 1398/09/25

اولویت اول: 15:30

اولویت دوم: 16:00

اولویت سوم: 16:15

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

B2/2 

 

زوج 17:30- 14:00

زوج 21:15- 18:00

فرد 17:30- 14:00 

 

دوشنبه 1398/09/25

اولویت اول: 17:00

اولویت دوم: 17:30

اولویت سوم: 17:45

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

B2/1  

 

فرد 17:30-14:00

زوج 21:15- 18:00

 

دوشنبه 1398/09/25

18:30

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

B1/2

 

یکشنبه و سه شنبه 13:30-08:00 

زوج 17:30-14:00

زوج 21:15- 18:00

 

سه شنبه 1398/09/26

اولویت اول: 12:00

اولویت دوم: 12:30

اولویت سوم: 12:45

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

B1/1

 

یکشنبه و سه شنبه 13:30-08:00

 فرد 21:15- 18:00

زوج 17:30-14:00

زوج 21:15- 18:00

سه شنبه 1398/09/26

اولویت اول: 13:30

اولویت دوم: 14:00

اولویت سوم: 14:15

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

  

A2/2

  

یکشنبه و سه شنبه 13:30-08:00 

زوج 17:30-14:00

زوج 21:15- 18:00

فرد 21:15- 18:00 

  

سه شنبه 1398/09/26

اولویت اول: 15:00

اولویت دوم: 15:30

اولویت سوم: 15:45

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

A2/1

 

یکشنبه و سه شنبه 13:30-08:00 

زوج 17:30-14:00

زوج 21:15- 18:00

فرد  21:15- 18:00

 

سه شنبه 1398/09/26

اولویت اول: 16:30

اولویت دوم: 17:00

اولویت سوم: 17:15

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

A1/2

یکشنبه و سه شنبه 13:30-08:00 

زوج 17:30-14:00

زوج 21:15- 18:00

 

سه شنبه 1398/09/26

اولویت اول: 18:00

اولویت دوم: 18:30

اولویت سوم: 18:45

 

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 88033219 | 0098 21 88062914 | 0098 21 88055934-5
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
آدرس : ایران – تهران – خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان، پلاک 7 | کد پستی :54681-14369
خانه فرهنگ کیهان 2019 | اطلاعات محفوظ می باشد