+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311

ثبت نام دوره‌های آنلاین خانه فرهنگ کیهان، با الویت بندی زیر انجام می‌شود:
اولویت اول : زبان آموزانی که صرفا برای ثبت نام در دوره آنلاین تعیین سطح شده‌اند.
اولویت دوم : زبان آموزان مایل به جا‌به‌جایی از کلاس حضوری به آنلاین و زبان آموزان با وقفه تحصیلی (کمتر از سه ماه)
اولویت سوم: زبان آموزانی که در سه ماه اخیر تعیین سطح شده‌اند.تاریخ ثبت نام ترم فشرده آنلاینسطح کد دوره تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری کلاس روز ثبت نام ساعت ثبت نامB2.1 4930 1399/12/25 1400/02/22 آنلاین
روزهای زوج عصر
ساعت 18:00 تا 21:15
چهارشنبه
1399/12/20
الویت اول ساعت: 16:00
الویت دوم ساعت: 16:30
الویت سوم ساعت: 16:45B1.1 4931 1399/12/25 1400/02/22 آنلاین
روزهای زوج صبح
ساعت 8:00 تا 11:30
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 13:00
الویت دوم ساعت: 13:30
الویت سوم ساعت: 13:45
B1.1 4932 1399/12/25 1400/02/22 آنلاین
روزهای زوج عصر
ساعت 18:00 تا 21:15
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 13:00
الویت دوم ساعت: 13:30
الویت سوم ساعت: 13:45A2.2 4933 1399/12/25 1400/02/22 آنلاین
روزهای زوج صبح
ساعت 8:00 تا 11:30
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 14:00
الویت دوم ساعت: 14:30
الویت سوم ساعت: 14:45A2.1 4934 1399/12/25 1400/02/22 آنلاین
روزهای زوج صبح
ساعت 8:00 تا 11:30
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 15:00
الویت دوم ساعت: 15:30
الویت سوم ساعت: 15:45A1.2 4935 1399/12/25 1400/02/22 آنلاین
روزهای زوج عصر
ساعت 18:00 تا 21:15
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 16:00
الویت دوم ساعت: 16:30
الویت سوم ساعت: 16:45

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد