+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
  • خانه فرهنگ کیهان سیستم رزرو برای ثبت نام ندارد.
  • پس از ثبت اطلاعات خود، از طرف موسسه ظرف مدت 3 روز کاری با شما جهت تعیین وقت مشاوره حضوری و انجام پروسه ثبت نام، تماس گرفته خواهد شد. لطفا در صورت عدم تماس از طرف همکاران ما، جهت اطمینان از انجام درست پروسه ثبت نام، با خانه فرهنگ کیهان تماس حاصل نمایید.
  • برای اطلاع از نحوه ثبت نام به راهنمای کاربری ثبت نام ترم یک مراجعه نمایید.
  • لطفا در هنگام ثبت نام کارت شناسایی معتبر همراه داشته باشید.
  • تاریخ تشکیل کلاسها در سال آینده بصورت تقریبی بوده و زمان دقیق متعاقبا بعد از مشخص شدن تقویم آموزشی سال اعلام خواهد شد.
  • نیم ساعت استراحت در کلاس فشرده
  • 2 x نیم ساعت استراحت در کلاس های فوق فشرده پلاس و فشرده پلاس و فشرده  پنج شنبه و جمعه


آنلاین-فشرده عصر فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4927 1400/02/26 1400/04/10 18:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5046 1400/05/31 1400/07/08 18:00 الی 21:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 13
آنلاین-فشرده صبح فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4940 1400/02/26 1400/04/10 8:00 الی 11:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5045 1400/05/31 1400/07/08 8:00 الی 11:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 14
فوق فشرده پلاس ( شنبه الی چهار شنبه )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4948 1400/03/12 1400/03/31 8:00 الی 13:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5025 1400/04/20 1400/05/05 8:00 الی 13:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 15 باقیمانده :
5026 1400/05/25 1400/06/09 8:00 الی 13:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 14
آنلاین - فشرده صبح زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4998 1400/04/14 1400/05/25 8:00 الی 11:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 4
آنلاین - فشرده عصر زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4947 1400/04/14 1400/05/25 18:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
فشرده پلاس روزهای فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4936 1400/03/11 1400/04/08 16:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 11 باقیمانده :
5022 1400/05/14 1400/06/09 16:00 الی 21:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 11
فشرده پلاس روزهای زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4946 1400/04/14 1400/05/11 8:00 الی 13:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5044 1400/06/14 1400/07/12 8:00 الی 13:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 14
فشرده ظهر روزهای زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4950 1400/02/27 1400/04/07 14:00 الی 17:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 12 باقیمانده :
4999 1400/04/14 1400/05/25 14:00 الی 17:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5043 1400/05/30 1400/07/10 14:00 الی 17:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 13
فشرده عصر روزهای زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4838 1400/02/27 1400/04/07 18:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 11 باقیمانده :
4943 1400/04/14 1400/05/25 18:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5023 1400/05/30 1400/07/10 18:00 الی 21:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 10
فشرده ظهر روزهای فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4839 1400/02/26 1400/04/06 14:00 الی 17:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 13 باقیمانده :
5000 1400/04/13 1400/05/24 14:00 الی 17:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 2
فشرده عصر روزهای فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4840 1400/02/26 1400/04/06 18:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 12 باقیمانده :
4944 1400/04/13 1400/05/24 18:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5042 1400/05/31 1400/07/08 18:00 الی 21:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 12
فشرده کامپکت ( یک شنبه و سه شنبه )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4937 1400/04/13 1400/05/19 8:00 الی 13:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 7
فشرده آخر هفته ( پنج شنبه و جمعه )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4945 1400/04/18 1400/06/04 8:00 الی 13:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5041 1400/06/05 1400/07/16 8:00 الی 13:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 14
درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد