+98 21 88033219, +98 21 88062914
+98 21 88055934 , +98 21 88055935
تهران ، خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان
پلاک 7 ، کد پستی :54681-14369
  • خانه فرهنگ کیهان سیستم رزرو برای ثبت نام ندارد.
  • پس از ثبت اطلاعات خود، از طرف موسسه ظرف مدت 3 روز کاری با شما جهت تعیین وقت مشاوره حضوری و انجام پروسه ثبت نام، تماس گرفته خواهد شد. لطفا در صورت عدم تماس از طرف همکاران ما، جهت اطمینان از انجام درست پروسه ثبت نام، با خانه فرهنگ کیهان تماس حاصل نمایید.
  • برای اطلاع از نحوه ثبت نام به راهنمای کاربری ثبت نام ترم یک مراجعه نمایید.
  • لطفا در هنگام ثبت نام کارت شناسایی معتبر همراه داشته باشید.
  • تاریخ تشکیل کلاسها در سال آینده بصورت تقریبی بوده و زمان دقیق متعاقبا بعد از مشخص شدن تقویم آموزشی سال اعلام خواهد شد.
  • نیم ساعت استراحت در کلاس فشرده
  • 2 x نیم ساعت استراحت در کلاس های فوق فشرده پلاس و فشرده پلاس و فشرده  پنج شنبه و جمعه

فوق فشرده پلاس ( شنبه الی چهار شنبه )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4055 1398/09/27 1398/10/14 8:00 الی 13:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 18 باقیمانده :
4144 1398/11/05 1398/11/23 8:00 الی 13:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 18 باقیمانده : 9
4240 1398/12/13 1399/01/19 8:00 الی 13:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 18 باقیمانده : 18
فشرده پلاس روزهای فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4037 1398/09/28 1398/10/24 16:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 18 باقیمانده :
4113 1398/10/29 1398/11/27 16:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 18 باقیمانده :
4223 1398/12/01 1399/01/17 16:00 الی 21:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 18 باقیمانده : 3
4238 1399/01/24 1399/02/18 16:00 الی 21:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 18 باقیمانده : 17
فشرده پلاس روزهای زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4056 1398/09/27 1398/10/23 8:00 الی 13:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 18 باقیمانده :
4114 1398/10/28 1398/11/28 8:00 الی 13:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 18 باقیمانده :
4220 1398/11/30 1399/01/16 8:00 الی 13:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 18 باقیمانده : 16
فشرده ظهر روزهای زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4038 1398/09/27 1398/11/07 14:00 الی 17:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 18 باقیمانده :
4140 1398/11/14 1398/12/24 14:00 الی 17:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 18 باقیمانده : 2
4224 1399/01/23 1399/02/31 14:00 الی 17:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 18 باقیمانده : 18
فشرده عصر روزهای زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4245 1398/09/27 1398/11/07 18:00 الی 21:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 1
3948 1398/09/27 1398/11/07 18:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 16 باقیمانده :
4014 1398/11/14 1398/12/24 18:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 16 باقیمانده :
4142 1399/01/23 1399/02/31 18:00 الی 21:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 16 باقیمانده : 2
4244 1399/03/07 1399/04/21 18:00 الی 21:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 16 باقیمانده : 16
فشرده عصر روزهای فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
3951 1398/09/28 1398/11/08 18:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 16 باقیمانده :
4143 1399/01/24 1399/03/01 18:00 الی 21:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 16 باقیمانده : 12
فشرده کامپکت ( یک شنبه و سه شنبه )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4039 1398/10/01 1398/11/08 8:00 الی 13:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 18 باقیمانده :
4057 1398/11/15 1399/01/19 8:00 الی 13:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 18 باقیمانده : 4
4239 1399/01/24 1399/02/30 8:00 الی 13:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 18 باقیمانده : 18
فشرده آخر هفته ( پنج شنبه و جمعه )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4008 1398/10/20 1398/12/01 8:00 الی 13:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 16 باقیمانده :
4058 1398/12/02 1399/01/29 8:00 الی 13:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 16 باقیمانده :
4228 1399/01/29 1399/03/09 8:00 الی 13:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 16 باقیمانده : 3
درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 88033219 | 0098 21 88062914 | 0098 21 88055934-5
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
آدرس : ایران – تهران – خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان، پلاک 7 | کد پستی :54681-14369
خانه فرهنگ کیهان 2019 | اطلاعات محفوظ می باشد