+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
  • خانه فرهنگ کیهان سیستم رزرو برای ثبت نام ندارد.
  • پس از ثبت اطلاعات خود، از طرف موسسه ظرف مدت 3 روز کاری با شما جهت تعیین وقت مشاوره حضوری و انجام پروسه ثبت نام، تماس گرفته خواهد شد. لطفا در صورت عدم تماس از طرف همکاران ما، جهت اطمینان از انجام درست پروسه ثبت نام، با خانه فرهنگ کیهان تماس حاصل نمایید.
  • برای اطلاع از نحوه ثبت نام به راهنمای کاربری ثبت نام ترم یک مراجعه نمایید.
  • لطفا در هنگام ثبت نام کارت شناسایی معتبر همراه داشته باشید.
  • تاریخ تشکیل کلاسها در سال آینده بصورت تقریبی بوده و زمان دقیق متعاقبا بعد از مشخص شدن تقویم آموزشی سال اعلام خواهد شد.
  • نیم ساعت استراحت در کلاس فشرده
  • 2 x نیم ساعت استراحت در کلاس های فوق فشرده پلاس و فشرده پلاس و فشرده  پنج شنبه و جمعه


فوق فشرده پلاس ( شنبه الی چهار شنبه )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4641 1399/10/03 1399/10/22 7:30 الی 12:45 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
4751 1399/10/23 1399/11/13 7:30 الی 12:45 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 4
فشرده پلاس روزهای فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4623 1399/10/16 1399/11/19 15:00 الی 20:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 15 باقیمانده :
4673 1399/11/21 1400/01/15 15:00 الی 20:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 4
4772 1400/01/17 1400/02/19 15:00 الی 20:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 14
فشرده پلاس روزهای زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4638 1399/10/17 1399/11/18 7:30 الی 12:45 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 13 باقیمانده :
4753 1399/11/25 1400/01/14 7:30 الی 12:45 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 6
4771 1400/01/16 1400/02/15 7:30 الی 12:45 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 13
فشرده ظهر روزهای زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4769 1399/11/04 1399/12/20 13:00 الی 16:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 8
4642 1399/11/04 1399/12/20 13:00 الی 16:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 1
4752 1400/01/16 1400/02/29 13:00 الی 16:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 14
فشرده عصر روزهای زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4770 1399/11/04 1399/12/20 17:00 الی 20:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
4744 1399/11/04 1399/12/20 17:00 الی 20:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 15 باقیمانده :
4429 1399/11/04 1399/12/20 17:00 الی 20:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 5
4643 1400/01/16 1400/02/29 17:00 الی 20:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 1
فشرده ظهر روزهای فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4672 1399/11/05 1399/12/24 13:00 الی 16:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 1
4754 1400/01/17 1400/03/04 13:00 الی 16:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 14
فشرده عصر روزهای فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4503 1399/11/05 1399/12/24 17:00 الی 20:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
4674 1400/01/17 1400/03/04 17:00 الی 20:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 4
فشرده کامپکت ( یک شنبه و سه شنبه )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4636 1399/11/05 1399/12/19 7:30 الی 12:45 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
4745 1400/01/14 1400/03/02 7:30 الی 12:45 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 12
فشرده آخر هفته ( پنج شنبه و جمعه )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4635 1399/11/03 1400/01/19 7:30 الی 12:45 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 16 باقیمانده :
4656 1400/01/20 1400/03/13 7:30 الی 12:45 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 9
درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد