+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه دوم
گذر اردیبهشت، پلاک 9 ، کد پستی :1466989311
  • خانه فرهنگ کیهان سیستم رزرو برای ثبت نام ندارد.
  • پس از ثبت اطلاعات خود، از طرف موسسه ظرف مدت 3 روز کاری با شما جهت تعیین وقت مشاوره حضوری و انجام پروسه ثبت نام، تماس گرفته خواهد شد. لطفا در صورت عدم تماس از طرف همکاران ما، جهت اطمینان از انجام درست پروسه ثبت نام، با خانه فرهنگ کیهان تماس حاصل نمایید.
  • برای اطلاع از نحوه ثبت نام به راهنمای کاربری ثبت نام ترم یک مراجعه نمایید.
  • لطفا در هنگام ثبت نام کارت شناسایی معتبر همراه داشته باشید.
  • تاریخ تشکیل کلاسها در سال آینده بصورت تقریبی بوده و زمان دقیق متعاقبا بعد از مشخص شدن تقویم آموزشی سال اعلام خواهد شد.
  • نیم ساعت استراحت در کلاس فشرده
  • 2 x نیم ساعت استراحت در کلاس های فوق فشرده پلاس و فشرده پلاس و فشرده  پنج شنبه و جمعه


فوق فشرده پلاس ( شنبه الی چهار شنبه )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4522 1399/06/03 1399/06/22 8:00 الی 13:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 13 باقیمانده : 1
4427 1399/06/24 1399/07/08 8:00 الی 13:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 15 باقیمانده :
4504 1399/08/03 1399/08/20 8:00 الی 13:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 13
فشرده پلاس روزهای فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4516 1399/06/02 1399/07/01 16:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 13 باقیمانده :
4304 1399/06/02 1399/07/01 16:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
4424 1399/07/03 1399/08/06 16:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
4500 1399/08/08 1399/09/06 16:00 الی 21:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 5
فشرده پلاس روزهای زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4360 1399/06/01 1399/06/29 8:00 الی 13:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
4518 1399/07/05 1399/08/03 8:00 الی 13:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 13 باقیمانده : 7
4428 1399/07/05 1399/08/03 8:00 الی 13:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
4517 1399/08/10 1399/09/05 8:00 الی 13:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 14
فشرده ظهر روزهای زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4519 1399/06/17 1399/07/28 14:00 الی 17:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 13 باقیمانده :
4361 1399/06/17 1399/07/28 14:00 الی 17:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
4499 1399/08/05 1399/09/15 14:00 الی 17:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 11
فشرده عصر روزهای زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4515 1399/06/17 1399/07/28 18:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 13 باقیمانده :
4244 1399/06/17 1399/07/28 18:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
4342 1399/08/05 1399/09/15 18:00 الی 21:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 3
4429 1399/09/24 1399/11/04 18:00 الی 21:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 8
فشرده عصر روزهای فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4524 1399/06/16 1399/07/27 18:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 13 باقیمانده :
4305 1399/06/16 1399/07/27 18:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
4341 1399/08/06 1399/09/18 18:00 الی 21:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 2
4503 1399/09/23 1399/11/05 18:00 الی 21:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 12
فشرده کامپکت ( یک شنبه و سه شنبه )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4340 1399/06/16 1399/07/22 8:00 الی 13:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
4502 1399/08/06 1399/09/18 8:00 الی 13:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 13
فشرده آخر هفته ( پنج شنبه و جمعه )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4523 1399/06/28 1399/08/15 8:00 الی 13:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 13 باقیمانده : 9
4300 1399/06/28 1399/08/15 8:00 الی 13:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
4339 1399/08/16 1399/09/27 8:00 الی 13:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 7
درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه دوم، گذر اردیبهشت، پلاک 9 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد