+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
  • خانه فرهنگ کیهان سیستم رزرو برای ثبت نام ندارد.
  • پس از ثبت اطلاعات خود، از طرف موسسه ظرف مدت 3 روز کاری با شما جهت تعیین وقت مشاوره حضوری و انجام پروسه ثبت نام، تماس گرفته خواهد شد. لطفا در صورت عدم تماس از طرف همکاران ما، جهت اطمینان از انجام درست پروسه ثبت نام، با خانه فرهنگ کیهان تماس حاصل نمایید.
  • برای اطلاع از نحوه ثبت نام به راهنمای کاربری ثبت نام ترم یک مراجعه نمایید.
  • لطفا در هنگام ثبت نام کارت شناسایی معتبر همراه داشته باشید.
  • تاریخ تشکیل کلاسها در سال آینده بصورت تقریبی بوده و زمان دقیق متعاقبا بعد از مشخص شدن تقویم آموزشی سال اعلام خواهد شد.
  • نیم ساعت استراحت در کلاس فشرده
  • 2 x نیم ساعت استراحت در کلاس های فوق فشرده پلاس و فشرده پلاس و فشرده  پنج شنبه و جمعه


آنلاین - فشرده صبح زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
5133 1400/07/21 1400/09/01 8:00 الی 11:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5267 1400/10/25 1400/12/04 8:00 الی 11:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 14
آنلاین - فشرده عصر زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
5134 1400/07/21 1400/09/01 18:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5268 1400/10/25 1400/12/04 18:00 الی 21:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 14
فشرده پلاس روزهای زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
5044 1400/06/15 1400/07/12 8:00 الی 13:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5155 1400/08/22 1400/09/17 8:00 الی 13:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5250 1400/10/25 1400/11/20 8:00 الی 13:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 13
فشرده ظهر روزهای زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
5269 1400/07/21 1400/09/01 14:00 الی 17:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 12
5153 1400/07/21 1400/09/01 14:00 الی 17:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5235 1400/09/10 1400/10/20 14:00 الی 17:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 13
آنلاین-فشرده صبح فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
5045 1400/06/02 1400/07/11 8:00 الی 11:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5212 1400/09/09 1400/10/21 8:00 الی 11:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 10
فشرده عصر روزهای زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
5055 1400/07/21 1400/09/01 18:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5168 1400/09/10 1400/10/20 18:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5265 1400/10/25 1400/12/04 18:00 الی 21:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 12
آنلاین-فشرده عصر فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
5046 1400/06/02 1400/07/11 18:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5211 1400/09/09 1400/10/21 18:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
فوق فشرده پلاس ( شنبه الی چهار شنبه )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
5026 1400/05/25 1400/06/10 8:00 الی 13:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 13 باقیمانده :
5132 1400/06/29 1400/07/17 8:00 الی 13:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5167 1400/08/05 1400/08/22 8:00 الی 13:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 1
5249 1400/09/09 1400/09/24 8:00 الی 13:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 13
فشرده پلاس روزهای فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
5022 1400/05/14 1400/06/11 16:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5127 1400/07/20 1400/08/18 16:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5234 1400/09/23 1400/10/21 16:00 الی 21:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 11
فشرده ظهر روزهای فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
5247 1400/07/20 1400/09/02 14:00 الی 17:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5154 1400/07/20 1400/09/02 14:00 الی 17:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5210 1400/09/09 1400/10/21 14:00 الی 17:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 10
فشرده عصر روزهای فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
5126 1400/07/20 1400/09/02 18:00 الی 21:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5209 1400/09/09 1400/10/21 18:00 الی 21:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 5
فشرده کامپکت ( یک شنبه و سه شنبه )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
5266 1400/07/20 1400/09/02 8:00 الی 13:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5264 1400/07/20 1400/09/02 8:00 الی 13:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5152 1400/07/20 1400/09/02 8:00 الی 13:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5246 1400/09/09 1400/10/19 8:00 الی 13:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 14
فشرده آخر هفته ( پنج شنبه و جمعه )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
5151 1400/07/22 1400/09/04 8:00 الی 13:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5208 1400/09/05 1400/10/17 8:00 الی 13:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 3
درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد