+98 21 88613539, +98 21 88046631
تهران ، خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان
پلاک 7 ، کد پستی :54681-14369
  • خانه فرهنگ کیهان سیستم رزرو برای ثبت نام ندارد.
  • پس از ثبت اطلاعات خود، از طرف موسسه ظرف مدت 3 روز کاری با شما جهت تعیین وقت مشاوره حضوری و انجام پروسه ثبت نام، تماس گرفته خواهد شد. لطفا در صورت عدم تماس از طرف همکاران ما، جهت اطمینان از انجام درست پروسه ثبت نام، با خانه فرهنگ کیهان تماس حاصل نمایید.
  • برای اطلاع از نحوه ثبت نام به راهنمای کاربری ثبت نام ترم یک مراجعه نمایید.
  • لطفا در هنگام ثبت نام کارت شناسایی معتبر همراه داشته باشید.
  • تاریخ تشکیل کلاسها در سال آینده بصورت تقریبی بوده و زمان دقیق متعاقبا بعد از مشخص شدن تقویم آموزشی سال اعلام خواهد شد.
  • نیم ساعت استراحت در کلاس فشرده
  • 2 x نیم ساعت استراحت در کلاس های فوق فشرده پلاس و فشرده پلاس و فشرده  پنج شنبه و جمعه

خردسالان (دوشنبه) ( دو شنبه )
کد دوره رده سنی تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4229 خردسال نامشخص نامشخص 9:00 الی 14:00 در حال ثبت نام ظرفیت : 10 باقیمانده : 10
کودکان روزهای فرد ( فرد )
کد دوره رده سنی تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
3967 کودکان 1398/05/03 1398/07/28 16:00 الی 17:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 8 باقیمانده :
4231 کودکان 1398/11/10 1399/02/25 16:00 الی 17:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 8 باقیمانده : 8
کودکان روزهای زوج ( زوج )
کد دوره رده سنی تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
3945 کودکان 1398/05/05 1398/08/01 16:00 الی 17:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 8 باقیمانده :
4230 کودکان 1398/11/12 1399/02/24 16:00 الی 17:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 8 باقیمانده : 8
نوجوانان روزهای فرد ( فرد )
کد دوره رده سنی تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
3968 نوجوانان 1398/05/03 1398/07/28 18:00 الی 19:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 8 باقیمانده :
4233 نوجوانان 1398/11/10 1399/02/25 18:00 الی 19:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 8 باقیمانده : 7
نوجوانان روزهای زوج ( زوج )
کد دوره رده سنی تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
3946 نوجوانان 1398/05/05 1398/08/01 18:00 الی 19:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 8 باقیمانده :
4232 نوجوانان 1398/11/12 1399/02/24 18:00 الی 19:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 8 باقیمانده :
تلفکس: 0098 21 88033219 | 0098 21 88062914 | 0098 21 88055934-5
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
آدرس : ایران – تهران – خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان، پلاک 7 | کد پستی :54681-14369
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد