+98 21 88613539, +98 21 88046631
تهران ، خیابان شیراز جنوبی ، کوچه یاس
پلاک 23 ، کد پستی :54681-14369
  • خانه فرهنگ کیهان سیستم رزرو برای ثبت نام ندارد.
  • پس از پیش ثبت نام، همکاران ما ظرف 3 روز کاری جهت تعیین وقت مشاوره حضوری و انجام پروسه ثبت نام، با شما تماس خواهند گرفت. لطفا در صورت عدم تماس از طرف موسسه، جهت اطمینان از انجام درست پروسه ثبت نام، با خانه فرهنگ کیهان تماس حاصل نمایید.
  • برای اطلاع از نحوه ثبت نام، به راهنمای کاربری ثبت نام کودک و نوجوان مراجعه نمایید.
  • لطفا در هنگام ثبت نام کارت شناسایی معتبر همراه داشته باشید.

خردسالان (دوشنبه) ( دو شنبه )
کد دوره رده سنی تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
4229 خردسال نامشخص نامشخص 9:00 الی 14:00 در حال ثبت نام ظرفیت : 10 باقیمانده : 10
کودکان روزهای فرد ( فرد )
کد دوره رده سنی تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
3967 کودکان 1398/05/03 1398/07/28 16:00 الی 17:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 8 باقیمانده :
4036 کودکان 1398/08/12 1398/11/06 16:00 الی 17:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 5 باقیمانده :
4231 کودکان 1398/11/10 1399/02/25 16:00 الی 17:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 8 باقیمانده : 8
کودکان روزهای زوج ( زوج )
کد دوره رده سنی تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
3945 کودکان 1398/05/05 1398/08/01 16:00 الی 17:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 8 باقیمانده :
3966 کودکان 1398/08/11 1398/11/05 16:00 الی 17:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 7 باقیمانده :
4230 کودکان 1398/11/12 1399/02/24 16:00 الی 17:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 8 باقیمانده : 8
نوجوانان روزهای فرد ( فرد )
کد دوره رده سنی تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
3968 نوجوانان 1398/05/03 1398/07/28 18:00 الی 19:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 8 باقیمانده :
4002 نوجوانان 1398/08/12 1398/11/06 18:00 الی 19:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 8 باقیمانده :
4233 نوجوانان 1398/11/10 1399/02/25 18:00 الی 19:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 8 باقیمانده : 8
نوجوانان روزهای زوج ( زوج )
کد دوره رده سنی تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
3946 نوجوانان 1398/05/05 1398/08/01 18:00 الی 19:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 8 باقیمانده :
3965 نوجوانان 1398/08/11 1398/11/05 18:00 الی 19:30 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 8 باقیمانده :
4232 نوجوانان 1398/11/12 1399/02/24 18:00 الی 19:30 در حال ثبت نام ظرفیت : 8 باقیمانده : 8
تلفکس: 0098 21 88033219 | 0098 21 88062914 | 0098 21 88055934-5
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
آدرس : ایران – تهران – خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان، پلاک 7 | کد پستی :54681-14369
خانه فرهنگ کیهان 2019 | اطلاعات محفوظ می باشد