+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
  • خانه فرهنگ کیهان سیستم رزرو برای ثبت نام ندارد.
  • پس از ثبت اطلاعات خود، از طرف موسسه ظرف مدت 3 روز کاری با شما جهت تعیین وقت مشاوره حضوری و انجام پروسه ثبت نام، تماس گرفته خواهد شد. لطفا در صورت عدم تماس از طرف همکاران ما، جهت اطمینان از انجام درست پروسه ثبت نام، با خانه فرهنگ کیهان تماس حاصل نمایید.
  • برای اطلاع از نحوه ثبت نام به راهنمای کاربری ثبت نام ترم یک مراجعه نمایید.
  • لطفا در هنگام ثبت نام کارت شناسایی معتبر همراه داشته باشید.
  • تاریخ تشکیل کلاسها در سال آینده بصورت تقریبی بوده و زمان دقیق متعاقبا بعد از مشخص شدن تقویم آموزشی سال اعلام خواهد شد.
  • نیم ساعت استراحت در کلاس فشرده
  • 2 x نیم ساعت استراحت در کلاس های فوق فشرده پلاس و فشرده پلاس و فشرده  پنج شنبه و جمعه

نوجوانان روزهای فرد ( فرد )
کد دوره رده سنی تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
5113 نوجوانان 1400/07/04 1400/10/02 18:45 الی 20:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 15 باقیمانده :
5244 نوجوانان 1400/09/07 1400/12/03 16:45 الی 18:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 10
5245 نوجوانان 1400/09/07 1400/12/03 18:45 الی 20:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 12
نوجوانان روزهای زوج ( زوج )
کد دوره رده سنی تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت وضعیت
5112 نوجوانان 1400/07/03 1400/09/27 18:45 الی 20:15 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 15 باقیمانده :
5242 نوجوانان 1400/09/06 1400/11/27 16:45 الی 18:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 10
5243 نوجوانان 1400/09/06 1400/11/27 18:45 الی 20:15 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 12
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد